Nieuws
Kritiek op bouwplan Diaconessenhuis

Binnen de gemeenteraad bestaat forse kritiek op de zogenoemde ‘kavelambitie’ voor woningbouw op het terrein van het leegstaande Diaconessen-ziekenhuis in Voorburg-West. De verschillende fracties weten niet waar ze zich aan binden als ze de kavelambitie vaststellen.

Dat bleek tijdens een vergadering van een commissie uit de gemeenteraad over het stuk. In de ambitie staan vijf ruimtelijke studies voor de bouw van 127 tot 163 woningen verdeeld over één of meerdere gebouwen die tot 33 meter hoog kunnen worden.

Verantwoordelijk wethouder Bianca Bremer deed een dringend beroep op de gemeenteraadsleden de kavelambitie wel vast te stellen. Zij ontraadde de fracties om via amendementen of moties wijzigingen aan te brengen, of het stuk alleen ’ter kennisneming’ af te doen.

De bestuurder was ook niet te spreken over het feit dat vertegenwoordigers van alle fracties aangaven de zaak eerst nader in fracties te willen bespreken om er daarna een debat in de gemeenteraad over te houden. Volgens Bremer had die bespreking in de commissie moeten plaats vinden.

Bij diverse fracties leeft de vraag wat de juridische status is van de kavelambitie en hoe straks af te dwingen valt dat een ontwikkelaar zich daaraan houdt. Verder waren er de nodige vragen over de bouwhoogte, verkeersafwikkeling, parkeren – bezwaren tegen bovengrondse stalling – en leefbaarheid.

De kavelambitie is opgesteld door de eigenaar van de grond, de Reinier de Graaf-ziekenhuisgroep, en de gemeente. Op grond van de vastgestelde kavelambitie wordt een koper/ontwikkelaar gezocht. De grond ter plekke is een rijksmonument vanwege het Romeinse verleden (stad Forum Hadriani). Er mag derhalve alleen gebouwd worden op het bestaande fundament van het ziekenhuis.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter