Nieuws
Hoe ziet schuldhulpverlening er uit?

Frank Wilschut, gemeenteraadslid voor de ChristenUnie, wil het naadje van de kous weten over de wijze waarop de gemeente de schuldhulpverlening regelt. Dat blijkt uit een groot aantal vragen die hij B&W heeft gesteld.

De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) dateert van 2012. In 2021 is de wet verfijnd. ‘In het kader daarvan is elke gemeenteraad verplicht een plan vast te stellen dat richting geeft aan de integrale schuldhulpverlening aan de inwoners’, aldus Wilschut.

= Hoe heeft de gemeente integrale schuldhulpverlening gedefinieerd,

= Welke doelcijfers 2021 en 2022 had gemeente zich gesteld in het kader van de Wgs? En welke realisatie staat daar tegenover,

= De Wgs schrijft voor dat het eerste gesprek binnen vier weken plaats moet vinden nadat een inwoner zich tot de gemeente wendt voor schuldhulpverlening: moet een burger deze letterlijke vraag stellen of is de duiding ‘financiële problemen’, ‘achterstanden’ of ‘betalingsregeling’ hiermee gelijkgeschakeld,

= De Wgs schrijft voor dat er binnen 8 weken na het eerste gesprek een beschikking wordt afgegeven dat hulp geweigerd wordt of er een plan van aanpak wordt gepresenteerd. Hoeveel inwoners hebben tussen 1 januari 2021 en 30 septemver 2022 schuldhulpverlening aangevraagd? En specifiek voor 2021 en 2022 (tot 30-09),

= Wat was in deze periode de gemiddelde termijn tussen eerste gesprek en de beschikking? = Hoe vaak de termijn van 8 weken overschreden,

= Hoeveel inwoners hebben tussen 1-1-2021 en 31-12-2021 schuldbemiddeling aangevraagd,

= Hoeveel inwoners hebben tussen 1-1-2022 en 30-09-2022 schuldbemiddeling aangevraagd,

= Hoeveel van deze aanvragen hebben tot een ondertekende stabilisatieovereenkomst geleid in 2021 en 2022,

= Hoeveel van deze stabilisatieovereenkomsten hebben in 2021 tot een geslaagde schuldregeling geleid,

= Hoeveel van deze stabilisatieovereenkomsten hebben in 2022 tot een geslaagde schuldregeling geleid,

= Wat is het percentage intakes wat leidt tot een succesvol schuldhulptraject bij schuldenaars die niet onder bewindvoering zijn,

= En wat is dat percentage bij aanvragen onder bewindvoering,

= Hoe vaak heeft de gemeente afgelopen jaar een ingebrekestelling ontvangen vanwege het overschrijden van de termijn voor de beschikking schuldhulpverlening,

= Hoe vaak heeft dit geleid tot het daadwerkelijk moeten betalen van een dwangsom?

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter