Mening
‘Opkomen voor mensenrechten’

De feestdagen aan het einde van het jaar staan erom bekend in het teken te staan van menselijkheid. De mensonterende beelden vanuit Ter Apel van afgelopen zomer staan bij mij nog vers op het netvlies; kwetsbare mensen die met gevaar voor eigen leven ons land hebben bereikt slapen buiten op de grond in de kou. In plaats van het juiste te doen en op te komen voor mensenrechten, kwam het kabinet met onwettige plannen om gezinshereniging opzettelijk te vertragen. Daarom diende ik samen met Suzanne Kok deze week nog vragen bij B&W in over de opvang van asielzoekers en huisvesting van statushouders in Leidschendam-Voorburg. Deze mensen moeten worden beschermd om de eenvoudige reden dat ze mensen zijn: moeders, vaders, broers, zussen, buren en vrienden. Die hoop heb ik voor het jaar 2023.

Nu het jaar ten einde loopt denk ik na over wat 2022 voor ons en voor onze wereld heeft betekend. Onze gemeenschappen en ons land lijken verdeeld op manieren die onherstelbaar aanvoelen. We konden de tv niet aanzetten, inloggen op sociale media of op straat lopen zonder het woord crisis te horen. De oorlog in Oekraïne, de torenhoge energiekosten of de onmenselijke behandeling van mensen die asiel aanvroegen in ons land. Je vraagt je af hoe we kunnen genieten van deze feestdagen als verdriet, wreedheid en strijd zo vaak onze krantenkoppen domineren.

Dit is geen verhaal van verwoesting, pijn of lijden, hoewel het die elementen bevat; dit is vooral bedoeld als een verhaal van hoop. Hoop dat we harder gaan opstaan voor mensenrechten en in dit geval hoop voor de mensen die dat het hardst nodig hebben. Want voor sommige mensen voelt het hele jaar door al als een soort kerst. Dit zijn de mensen die het al goed genoeg hebben en veel meer bezitten dan ze eigenlijk nodig hebben. Sommige mensen hebben echter minder geluk en hebben veel minder dan ze nodig hebben. Die worden daar tijdens deze tijd nog maar eens mee geconfronteerd.

Met de mensonterende beelden van Ter Apel van afgelopen zomer nog vers in mijn geheugen kwam afgelopen week nogmaals de bevestiging van het gerechtshof in Den Haag dat mensen in ons land worden opgevangen op locaties die niet voldoen aan internationale normen en Europese regelgeving voor asielopvang. In plaats van op te komen voor de mensenrechten van deze mensen kwam het kabinet met plannen om de hereniging van vluchtelingen met hun gezin opzettelijk te vertragen. Geen verrassing dat de rechtbank oordeelde dat deze plannen in strijd zijn met meerdere wetten en verdragen, waar ambtenaren al langere tijd voor waarschuwden. Wanhopige gezinnen die door oorlog of vervolging uit elkaar zijn gedreven moeten zo snel mogelijk worden herenigd. Het gaat niet alleen om een wettelijke plicht of rechten, het is gewoon het juiste om te doen.

Deze kwetsbare mensen verdienen een rechtvaardige en menselijke behandeling en ook onze gemeente kan daar meer aan bijdragen. Geen actie is daarbij te klein om op te komen voor mensenrechten. Waar je ook bent, je kan het verschil maken. Met de hoop voor 2023 dat wij als gemeente op gaan komen voor mensenrechten dienden wij op de valreep van dit jaar nog vragen in. De vragen gaan over hoe we de opvang van asielzoekers en huisvesting van statushouders in onze gemeente kunnen verbeteren.

Asiel aanvragen is namelijk een fundamenteel mensenrecht. Iedereen heeft recht op leven en vrijheid. Iedereen heeft recht op vrijheid van angst. Iedereen heeft het recht om asiel aan te vragen tegen vervolging. Mensenrechten veranderen niet op basis van ras, religie, geslacht of nationaliteit. Mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en vervolging zijn kwetsbaar en hebben weinig keus. Zij verdienen daarom een overheid die voor hen klaar staat en hen een veilige plek biedt. Wij hopen niet alleen, wij gaan er ook alles aan doen om onze gemeente te stimuleren om op te komen voor mensenrechten. Door deze mensen niet te vergeten, maar door onze stem voor hen te laten horen in onze gemeenteraad.

Ik wens iedereen fijne feestdagen, waarbij we de waarden empathie, acceptatie en gelijkheid niet mogen vergeten.

Becir Ogric, PvdA-lid gemeenteraad.

(BOgric@leidschendam-voorburg.nl of  https://linktr.ee/becirogric Lees de vragen via http://lv.bestuurlijkeinformatie.nl/…/2b7442cd-1eba-419a-ae9c-0782c284b89c

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter