Nieuws
Gemeente handelde in strijd met eigen regels

B&W hebben terrassen in de Kerkstraat Voorburg mogelijk gemaakt, in strijd met hun eigen terrassenbeleid. Als de terrassen er zijn, wordt de Kerkstraat afgesloten. Met name fietsverkeer moet omrijden via Herenstraat, Vlietstraat, Raadhuisstraat. In het zogenoemde Toetsingskader tijdelijke terrassen Leidschendam-Voorburg, op grond waarvan de terrassen in de Kerkstraat er mochten komen, staat in het hoofdstuk ‘criteria en voorwaarden’ onder de kop ‘gebruik’ het volgende: ‘Het terras leidt niet tot een omleiding weggebruikers of wegafsluiting’. Dat is in de Kerkstraat dus wél het geval. De tijdelijke terrassen kwamen er om horecaondernemers aan omzet te helpen nadat zij werden getroffen door coronamaatregelen. Het Raadhuis is om commentaar gevraagd.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter