Nieuws
Vaker inbraak in woningen
Het aantal woninginbraken neemt weer toe. De verwachting is dat er dit jaar rond de 24.500 worden gepleegd. Dit is meer dan vorig jaar. Ten opzichte van de periode voor de coronapandemie ligt het aantal inbraken wel een stuk lager. Zo werden in 2019 bijna 40.000 woninginbraken geregistreerd.
,,In de periode van corona zagen we een sterke afname van het aantal woninginbraken”, licht de Landelijk Projectleider Woninginbraken bij de politie, Sybren van der Velden-Walda, toe. ,,Het is aannemelijk dat die daling is veroorzaakt door de coronamaatregelen. Mensen waren veel meer thuis door onder meer thuiswerken en de avondklok. Dat heeft er vermoedelijk voor gezorgd dat woninginbrekers minder toesloegen.”

Na het opheffen van de maatregelen nam de politie direct een sterke stijging waar van het aantal woninginbraken in vergelijking met 2021. ,,Als we 2022 met 2021 vergelijken is sprake van een stijging van 3 procent. We vergelijken de cijfers van 2022 liever met die van 2019 om een juiste vergelijking te maken. In dat jaar speelden de coronamaatregelen nog niet. Opvallend is dat de aantallen tot op heden onder het niveau van voor corona blijven. In vergelijking met 2019 is het aantal geregistreerde 2022 op woninginbraken gedaald met 36 procent. In absolute aantallen betekent dat we eind 2019 39.365 woninginbraken registreerden. Dit jaar komen we naar verwachting uit op een aantal van rond de 24.500.”

,,Het is belangrijk om preventieve maatregelen te nemen. Veiligheid begint bij jezelf. Je kan veel doen om een woninginbraak te voorkomen. Bijvoorbeeld door goede sloten te installeren. De kans op een inbraak neemt bij woningen met goede sloten met de helft af. Ga je weg? Sluit je ramen, laat een duurzaam LED-lichtje branden en doe de deur op slot. Nog wat extra tips: laat een bewoonde indruk achter en laat buren een extra oogje in het zeil houden.” (foto politie)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter