Nieuws
NTA en gemeente werken aan oplossing

Bureau NTA en de gemeente werken aan een oplossing om een langdurige juridische strijd over het openbaar maken van een rapport dat NTA maakte over extremisme in de gemeente, en dan met name bij de Leidschendamse moskee, te voorkomen. B&W hebben al twee maal besloten het stuk te openbaren; NTA is al twee maal naar de rechter gestapt om dat te voorkomen.

In de laatste juridische procedure hebben NTA en de gemeente beiden verzoeken ingediend om de stukken alleen ter kennis te brengen van de rechter en niet aan andere belanghebbenden. Dat zijn onder andere bestuursleden van de moskee, en daaraan verbonden stichtingen. Of de rechter instemt met het verzoek van NTA en de gemeente is nog niet bekend. Daarover wordt nog een aparte zitting georganiseerd met de belanghebbenden.

De rechter moet vervolgens beoordelen of de stukken geheel, gedeeltelijk of helemaal niet te kennis worden gebracht van de belanghebbenden.

Het was oud-burgemeester Klaas Tigelaar die NTA eigenhandig en zonder daarvan kond te doen, opdracht tot het onderzoek gaf. Het gemaakte rapport verdween vervolgens in een la. NTA deed soortgelijk onderzoek in andere gemeenten waaronder Zoetermeer en Delft. De krant NRC onthulde dat NTA bij de onderzoeken in het geheim werkte als ware men een inlichtingendienst. Bij Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) leefden zorgen over de werkwijze van NTA. Gemeenten werd dat echter niet verteld.

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter