Nieuws
Den Haag toont bouwplan Van Alphenstraat Voorburg

Vijf grote los van elkaar staande flats op de strook tussen de spoorbaan Amsterdam-Rotterdam en de Van Alphenstraat in Voorburg, tussen Koningin Wilhelminalaan en Laan van Nieuw Oost-Indië. Dat beeld presenteert de gemeente Den Haag in een maquette van het gebied die staat opgesteld in het Haagse stadhuis. De gebouwen moeten er binnen 20 jaar staan.

Bij de vijf gebouwen gaat het om een kruiswijs gebouwd pand aan de Koningin Wilhelminalaan, op de plek van het huidige tankstation. Daarnaast zou een langwerpig gebouw moeten komen met opbouwen aan beide uiteinden. Richting Van Alphenstraat hebben de hoge gedeelten een trapsgewijze opbouw.

Naast dit gebouw zou een nieuwe doorgang onder het spoor door moeten komen, gevolgd door een nieuw langwerpig gebouw verdeeld in vijf delen waarvan de buitenste twee en de middelste trapsgewijs vorm gegeven wordt richting Van Alphenstraat. Vervolgens volgt weer een nieuwe doorgang onder het spoor door.

Direct naast de huidige ingang van het station Laan van Nieuw Oost-Indië opnieuw een langwerpig gebouw met opbouwen aan beide uiteinden, trapsgewijs vorm gegeven. Op de plek van het huidige parkeerterrein aan de kant van de Laan van Nieuw Oost Indië is een gebouw voorzien met hoogbouw aan beide uiteinden en laagbouw er tussen. De hoogbouw wordt ook weer trapsgewijs vorm gegeven.

Tussen het spoor en de nieuwe bebouwing is een fietspad voorzien. Dat krijgt bruggen over de Koningin Wilhelminalaan en Laan van Nieuw Oost-Indië. Tussen een deel van de nieuwe bebouwing en de Van Alphenstraat zelf komen bomen. Het huidige groen in de bouwstrook verdwijnt helemaal.

Eind juni maakte projectorganisatie Tertium nog bekend dat het stedenbouwkundig bureau ZUS werkte aan drie ontwikkelmodellen voor de Van Alphenstraat: het Singelmodel, Van Alphenstadsbos en van Alphen Spoorpark. In alle drie wordt uitgegaan van bebouwing met een oppervlakte van 70.000 vierkante meter met groen en verblijfsruimten. Hoe het ‘Haagse maquettemodel’ hierin past is onduidelijk.

Het model Singel gaat uit van een groene stadssingel aan de Van Alphenstraat. De nieuwe bouwblokken worden trapsgewijs opgebouwd zodat ook op de balkons en daken veel groen kan worden gemaakt. Er worden geen hoogteaccenten toegepast; gebouwen worden gelijkmatig verdeeld langs de Van Alphenstraat.

Het model Stadsbos gaat uit van het bestaande groene karakter van de Van Alphenstraat en schept ruimte voor meer groen. Daarom zal er hoger gebouwd moeten gaan worden. Dit hoogte accent zal dan rond de stationsingang komen. Deze verdeling zorgt ervoor dat rondom de stationsingang een meer stedelijk karakter wordt opgezocht, en het gebied richting de Koningin Wilhelminalaan een meer groen en rustig karakter.

Het model Spoorpark gaat uit van het behoud van het groen op het spoortalud. Dit zorgt ervoor dat de nieuwe bebouwing aan de Van Alphenstraat richting de straat schuift. Aan de achterzijde van de nieuwe bebouwing ontstaat het spoorpark. Er wordt minder gebouwd (55.000 vierkante meter).

 

 

 

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter