Nieuws
Haagse warmteplannen

B&W van Den Haag hebben bekend gemaakt hoe ze woonwijken rondom Leidschendam-Voorburg in de toekomst van warmte willen gaan voorzien, als alternatief voor gasgebruik. Het beeld ziet er zo uit:

= Binckhorst: warmtepomp en warmtenet waarbij aardwarmte, restwarmte en warmte uit de omgeving wordt gebruikt,

= Bezuidenhout-West: warmtenet voor 2030 waarbij aard- en restwarmte wordt gebruikt,

= Bezuidenhout-Midden: warmtenet na 2030 waarbij aard- en restwarmte wordt gebruikt,

= Bezuidenhout-Oost: hybride warmtepomp waarbij aardwarmte en warmte uit de omgeving wordt gebruikt,

= Mariahoeve: warmtenet voor 2030 waarbij aardwarmte en warmte uit de omgeving wordt gebruikt,

= Vlietzoom: warmtepomp waarbij aardwarmte en warmte uit de omgeving wordt gebruikt.

Bij de warmtepomp gaat het om warmte van elders die met stroom op temperatuur wordt gebracht. Onder warmte uit de omgeving verstaat Den Haag warme lucht, warmte uit de ondergrond, warmte uit water en zonenergie. Bij aardwarmte gaat het om warmte uit de ondergrond, dieper dan twee kilometer. Een warmtenet wordt gevuld met warm water.

De Haagse voornemens kunnen gevolgen hebben voor de keuzes in Leidschendam-Voorburg aangaande een alternatief voor gas. Zo is er ooit sprake geweest van een aansluiting op het warmtenet in Mariahoeve. In het verleden is er ook commotie geweest rond de Haagse plannen aangaande de Binckhorst (aardwarmte, aquathermie) en het effect die die konden hebben op, bijvoorbeeld, grondwater in Voorburg-West.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter