Nieuws
Oeroud onderzoek basis bouw Vlietland

De keuze om 222 recreatiewoningen in natuur- en recreatiegebied Vlietland te gaan bouwen is gebaseerd op onderzoeken uit de jaren 80 en 90. Dat hebben B&W het Burgerinitiatief Vlietland laten weten. Binnenkort moet de gemeenteraad beslissing over een wijziging van het bestemmingsplan waardoor die bouw mogelijk wordt.

B&W geven verder aan nu al te weten dat de bouw van de 222 woningen tijdens de bouwfase niet zal zorgen voor extra stikstofneerslag in natuurgebieden. Dit ondanks de erkenning dat die berekeningen nog gemaakt moeten worden. Ook van de extra verkeersbewegingen die de bewoners van de woningen gaan veroorzaken, is er geen effect op de stikstofneerslag.

Volgens B&W wordt Vlietland kwalitatief beter van de bouw. De 222 worden verkocht. De nieuwe eigenaren kunnen ze vervolgens gaan verhuren. Overnachtingen zullen de gemeente extra inkomsten aan toeristenbelasting opleveren.

B&W claimen dat de woningbouw niet in strijd is met het beleid inzake duurzaamheid. ‘Duurzaam is ook dat mensen op een veilige manier van het gebied gebruik kunnen maken’, zo laten B&W weten.

Als de gemeenteraad met het bestemmingsplan instemt kan de bouw in 2024/2025 plaatsvinden. Een inrichtingsplan komt er pas na de besluitvorming door de gemeenteraad. Voor de noodzakelijke bomenkap is een vergunning van de Omgevingsdienst Haaglanden nodig. Tegen een positief besluit is beroep mogelijk.

Over de omvang van het bouwplan geven B&W verschillende cijfers. Enerzijds spreekt men over een plan dat 22 hectare (220.000 vierkante meter) omvat, anderzijds wordt aangegeven dat de bebouwing 18.000 vierkante meter beslaat. Vlietland zelf is ongeveer 300 hectare groot; Vlietland Noord-Oost 70 hectare.

B&W laten weten dat er richting de RijnlandRoute (verbinding A4-A44) aarden geluidwallen komen tot twaalf meter hoog. Daar is al vergunning voor gegeven. De aanleg valt buiten de wijziging van het bestemmingsplan.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter