Nieuws
Handtekeningen tegen plan jongerenflat

Leidschendam-Zuid heeft zich met 558 personen verenigd in de ‘Actiegroep Vlietweg 3’. Dit naar aanleiding van het plan om een flat met 138 appartementen voor jongeren te bouwen op Vlietweg 3. Al tien maanden stopt de Actiegroep tijd en energie in gesprekken en het aangeven van mogelijke alternatieven. Omdat dit nog niet tot oplossingen heeft geleid nodigde de Actiegroep verantwoordelijk wethouder Bianca Bremer uit om zelf op de locatie de situatie te komen bekijken en met de Actiegroep te praten. Daarbij ontving zij 558 handtekeningen van ongeruste mensen die in Leidschendam-Zuid wonen of werken.

De Actiegroep zegt zeker niet tegen de bouw voor jongeren te zijn: ‘Zijn wij dan tegen zo’n mooi initiatief? Absoluut niet. Sterker nog, wij omarmen dit zelfs maar niet op deze manier, in deze omvang en met deze consequenties’. De voornaamste bezwaren van de Actiegroep betreffen het forse formaat en de hoogte van het gebouw, het grote aantal bewoners, het geringe aantal parkeerplaatsen, de toename van verkeersdrukte en een onevenredige afname van privacy voor omwonenden.

Initiatiefnemer Wibaut projectontwikkeling heeft inmiddels een onderzoek laten doen naar de gevolgen voor het parkeren in de buurt, mocht de jongerenflat er komen. Voor de 138 appartementen zijn formeel 110 parkeerplaatsen nodig. Omdat het autobezit en -gebruik onder jongeren lager is (80 procent van de bewoners zijn tussen 18 en 28 jaar oud) wordt die behoefte beperkt tot 63.

Wibaut wil de bewoners deelauto’s, -fietsen en -scooters aanbieden. Dat scheelt nog eens 20 parkeerplaatsen. De echte behoefte is daarmee berekend op 43 parkeerplaatsen. In het bouwplan zitten er nu 45: 24 bij het pand zelf, 21 in omliggende straten. Binnen 100 meter van Vlietweg 3 zijn 92 parkeerplaatsen beschikbaar. Die zijn gemiddeld voor 70 procent bezet. Daar is dus ruimte.

Wibaut stelt verder dat de 24 parkeerplaatsen bij het pand voor eenieder beschikbaar zijn. Er worden zo parkeerplaatsen aan de buurt toegevoegd in plaats van weggenomen voor de huidige bewoners en bezoekers van het gebied, aldus de projectontwikkelaar.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter