Nieuws
Doelstellingen niet haalbaar

De provincie Zuid-Holland zal er met het huidige beleid niet in slagen om in 2030 de helft van alle ‘afval’ her te gebruiken en na 2050 helemaal geen afval meer te hebben vanwege dat hergebruik. Dat heeft gedeputeerde Meindert Stolk Provinciale Staten laten weten in een notitie over een circulaire maatschappij.

De gedeputeerde schetst 4 opties om de doelstellingen dichterbij te brengen, inclusief extra uitgaven, doch geen van de vier zorgt ervoor dat de doelstellingen ook echt gehaald worden. Om dat toch te bewerkstelligen noemt Stolk twee extra mogelijkheden:

– actief werken aan een ombouw van de maatschappij middels lobby-activiteiten, ruimtelijk beleid en strategische grondaankopen. Voor industrie en midden- en kleinbedrijf is een plan nodig om hun productieprocessen aan te passen en te richten op het besparen van grondstoffen en hergebruik,

– het actief betrekken van alle inwoners bij het opbouwen van de circulaire maatschappij. Nu dreigt het een zaak te worden voor de welgestelden. Door inwoners te steunen bij wijk- en buurtactiviteiten en de circulaire maatschappij mee te nemen in de energie omwenteling, klimaatmaatregelen, acties voor biodiversiteit, gezondheidszorg en bij het sociale beleid, ontstaat draagvlak waardoor het makkelijk wordt de doelstellingen te halen. Niet alleen inzake de circulaire maatschappij, maar ook op de andere beleidsterreinen.

Concrete voorstellen doet Stolk echter niet.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter