Nieuws
Stikstof kan bouw Vlietland frustreren

Als uit berekeningen blijkt dat gedurende de bouw van 222 recreatiewoningen in natuur- en recreatiegebied Vlietland meer stikstof neerkomt in natuurgebieden dan toegestaan, dat kan de gemeenteraad en wijziging van het bestemmingsplan die de weg vrij maakt voor die bouw, niet vaststellen. Dat heeft een woordvoerster van B&W desgevraagd meegedeeld.

De woordvoerster reageerde op de vraag hoe het mogelijk is dat B&W het Burgerinitiatief Vlietland lieten weten dat de stikstofuitstoot in de bouwfase de natuurgebieden niet zal belasten terwijl tegelijk werd aangegeven dat die berekeningen nog gemaakt moesten worden.

‘Met het antwoord is bedoeld aan te geven dat uit de te maken berekeningen zal moeten blijken dat de bouwfase geen stikstofdepositie boven de wettelijke norm veroorzaakt in Natura 2000 gebieden. Voorlopige berekeningen met de huidige versie van de AERIUS-calculator bevestigen dat dit het geval is, maar zekerheid is er pas wanneer ook met de komende nieuwe versie van de AERIUS-calculator is gerekend. Mocht uit de berekening blijken dat de stikstofdepositie van de bouwfase boven de wettelijke norm uitkomt, dan kan de wijziging op het onherroepelijke bestemmingsplan niet worden vastgesteld’, aldus de woordvoerster.

De zegsvrouwe ging ook in op vragen over de oppervlakte van voorziene bebouwing in het noordoosten van Vlietland: ‘De totale omvang van het recreatiegebied Vlietland noordoost bedraagt ongeveer 70 hectare. Het te ontwikkelen deelgebied Vlietland Noord omvat daarvan ongeveer 23 hectare. Van dat deelgebied zal ongeveer 60-70% worden heringericht met bebouwing inclusief eigen terrein rond de recreatiewoningen én water. De uiteindelijke omvang aan bebouwing binnen deze 23 hectare zal ongeveer 18.000 m2 bedragen, dat is zo’n 8% van de 23 hectare die Vlietland Noord omvat’.

In antwoorden op vragen van het Burgerinitiatief over het bouwplan in relatie tot duurzaamheid stelden B&W dat onder duurzaamheid ook het veilig gebruik kunnen maken van een gebied viel. Dat maakt echter geen onderdeel uit van de definitie van duurzaamheid zoals de Verenigde Naties die mondiaal hanteren. De woordvoerster daarover: ‘In het antwoord is aangegeven dat duurzaamheid een breed begrip is en dat het op een veilige manier gebruik kunnen maken van een gebied één onderdeel is van dat begrip. Er is dus geen sprake van een nieuwe definitie van duurzaamheid’.

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter