Nieuws
Delfland: Kwijtschelding mogelijk voor meer mensen

Het Hoogheemraadschap Delfland, waar Voorburg onder valt, meldt: ‘Goed nieuws voor mensen met een minimum inkomen: de Regionale Belasting Groep (RBG) verruimt de regels voor kwijtschelding. Dit is besloten door de gemeenten en waterschappen waarvoor de RBG de waterschapsbelasting int. De nieuwe wet is per per 1 januari 2023 ingegaan.

RBG voert namens Delfland belastingheffing en -inning uit voor de watersysteemheffing en de zuiveringsheffing. Kwijtschelding van de watersysteemheffing is nu ook mogelijk voor mensen met wat meer spaargeld. Voor de zuiveringsheffing is geen kwijtschelding mogelijk.

De eerste belastingaanslagen vallen 18 januari op de deurmat. De aanslag wordt op basis van postcode verspreid over het jaar verzonden. Bij de aanslag zit een flyer met uitleg over wat we met het geld doen. Deze flyer is ook al te vinden op de website van Delfland https://www.hhdelfland.nl/ en te downloaden: Belastingflyer 2023.

Kwijtschelding aanvragen kan digitaal via de website van de RBG of telefonisch. Ook is het mogelijk om een kwijtscheldingschecker te doen. Kijk hiervoor op de website van de RBG: www.derbg.nl‘.

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter