Nieuws
PvdA en SP: bouwplan Vlietland ‘niet van deze tijd’

PvdA en SP hebben zich tegen het plan om 222 recreatiewoningen te gaan bouwen in natuur- en recreatiegebied Vlietland gekeerd. In een gemeenschappelijke verklaring noemend ze het plan ‘niet van deze tijd’. Argumenten om het toch uit te voeren zijn ‘niet houdbaar’, aldus de twee partijen. De gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg moet dit voorjaar beslissen over het aangepaste bestemmingsplan waardoor de bouw gerealiseerd kan worden.

PvdA-gemeenteraadslid Sangita Paltansing: ,,Voor de PvdA is de leefbaarheid in het gebied van groot belang. Het gebied is nu vrij toegankelijk voor onze inwoners en dat willen we behouden. Het is ondenkbaar dat de leefbaarheid en de vrije toegang voor inwoners niet in het geding komt als er meer dan 200 vakantiewoningen worden gebouwd midden in dit recreatiegebied. Dit project kent een lange geschiedenis en lijkt juridisch helemaal dicht getimmerd. Maar hiervoor ontbreekt elke onderbouwing.”

SP-fractievoorzitter Ed van der Schaft: ,,De SP heeft twintig jaar geleden met de strijdkreet ‘Vlietland, Niet voor de ballen’ duidelijk laten weten dat er in het recreatiegebied niet gebouwd moet worden voor mensen met veel geld en heeft de SP gewezen op het belang van openbare recreatiegebieden vlak bij de stad. Er liggen nu nieuwe plannen. Niet met een golfbaan en sterrenhotel met appartementen, maar nu voor het bouwen van meer dan 200 vakantiewoningen. Deze plannen zijn mogelijk nog slechter voor het recreëren in de natuur. Vrijwel het gehele Vlietland Noord gebied wat nu toegankelijk is voor velen, wordt met veel publiek geld het domein van enkelen.”

PvdA en SP willen, nog voordat het aangepaste bestemmingsplan aan de gemeenteraad wordt voorgelegd, een ‘second opinion’. Beide fracties zijn van mening dat zij meer informatie nodig hebben en een betere onderbouwing waarom zaken al dan niet kunnen om hier een goed besluit over te kunnen nemen. ‘De huisadvocaat van de gemeente Leidschendam-Voorburg heeft op basis van de vragen van het Burgerinitiatief Vlietland hiernaar gekeken en ziet geen ruimte om de besluitvorming rondom het bestemmingsplan uit te stellen of anders in te richten. Het kan geen kwaad om dit juridisch standpunt op juistheid te toetsen’, zo staat in de verklaring van beide partijen.

Vlak voor de zomer 2022 heeft het aangepaste bestemmingsplan ter inzage gelegen. Hier zijn 38 zienswijzen op binnen gekomen. Vanuit het Burgerinitiatief Vlietland zijn vragen aan B&W gesteld. In een brief hebben B&W die beantwoord. ‘Echter roepen deze antwoorden nog meer vragen op, met name de onderbouwing van de effecten op de leefbaarheid, de schadeclaims en de milieu- natuur- en stikstoftoetsen’, stellen PvdA en SP.

‘Er is een wooncrisis, een natuurcrisis en een stikstofcrisis. De argumenten om het plan toch uit te voeren, zijn niet houdbaar. Daarnaast stuit het plan ook op veel bezwaren van de inwoners, niet alleen uit Leidschendam-Voorburg, maar ook uit de omliggende gemeenten’, menen beide partijen.’’

Al eerder keerde GroenLinks zich tegen het bouwplan voor Vlietland.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter