Nieuws
Plannen voor woningbouw ter inzage

B&W hebben drie bestemmingsplannen ter inzage gelegd die de bouw van 151 woningen aan weerszijden van de Veursestraatweg (N447) mogelijk moeten maken. Het gaat daarbij om de Duivenvoordecorridor.

= In het gebied Noorthey (8400 vierkante meter) moeten 65 woningen komen. Een deel daarvan (34) komt in een groot vierkant te staan, al dan niet gestapeld. De rest is vrijstaand. Er komen 4 goedkope woningen en twee middeldure. Onder het vierkant komt een garage met 61 plaatsen. De rest van de auto’s staat bij de woningen zelf. Noorthey ligt parallel aan het sportpark Kastelenring tussen Schakenbosch en camping Noorthey. De ontsluiting van de nieuwe woningen zal via Schakenbosch lopen. Er worden 490 verkeersbewegingen per dag voorspeld.

De gemeente laat voor het plan geen milieu effectrapportage (MER) maken. Uit onderzoek is gebleken dat er geen belangrijke nadelige gevolgen zijn voor bodem, flora/fauna, geluid, luchtvervuiling, stikstof of parkeren.

= In het gebied Vlietvoorde Weide (2250 vierkante meter) moeten 28 woningen komen verdeeld over vijf blokken en een zogenoemde ‘poortwachterswoning’ (twee onder één kap). Vlietvoorde Weide ligt rondom Vlinders aan de Vliet (Veursestraatweg 195A) en omvat ook het terrein van de huidige GAMMA. Vijftien woningen (3 blokken) komen ten zuiden van Vlinders aan de Vliet; elf woningen (2 blokken) ten noorden ervan. Parkeren gebeurt in boomgaarden. De poortwachterswoning wordt tevens de statige entree van het gebied waar ook diverse waterpartijen komen. Er komen geen sociale of middeldure woningen.

De gemeente laat voor het plan geen milieu effectrapportage (MER) maken. Uit onderzoek is gebleken dat er geen belangrijke nadelige gevolgen zijn voor bodem, flora/fauna, geluid, luchtvervuiling, stikstof of parkeren. Voor de poortwachterswoning wordt wel een uitzondering gemaakt op de regels inzake geluidoverlast. Normaliter mag de geluidbelasting door verkeer maar 48 decibel zijn. B&W staan hier echter 53 decibel toe.

= In het gebied Vlietvoorde West (6000 vierkante meter) moeten 58 woningen komen waarvan één aan de Veursestraatweg zelf. De rest staat verdeeld over tien blokken, los in een bosachtig landschap. De blokken bevatten vier of zes woningen. Vlietvoorde West is het terrein van het voormalige Life&Garden (Veursestraatweg 292D), doorlopend tot achter de woning Veursestraatweg 294B. Er zijn 116 parkeerplaatsen voorzien: 94 ondergronds voor bewoners, 22 bovengronds voor bezoekers. Er komen geen sociale of middeldure woningen.

De gemeente laat voor het plan geen milieu effectrapportage (MER) maken. Uit onderzoek is gebleken dat er geen belangrijke nadelige gevolgen zijn voor bodem, flora/fauna, geluid, luchtvervuiling, stikstof of parkeren.

De plannen liggen vanaf vandaag tot 23 februari ter inzage. Nadere informatie via telefoonnummer 14070. Mensen die bezwaar hebben tegen de voornemens kunnen een zienswijze indienen. (illustratieve foto)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter