Nieuws
‘Besturen betekent besluiten en verantwoordelijkheid nemen’
Veel van de grote opgaven van deze tijd vinden een oplossing op provinciaal niveau. Het gaat om huizen bouwen, aanpak van de stikstofproblematiek, de energietransitie, natuurherstel, infrastructuur en de opvang van asielzoekers. Dat vraagt om moedige en doortastende politici en bestuurders, die ons door deze moeilijke en complexe fase heen leiden. Dat zei commissaris van de Koning in Zuid-Holland Jaap Smit in zijn nieuwjaarsrede.

Volgens Smit betekent besturen ‘dat je besluiten durft te nemen en je verantwoordelijkheid neemt op moeilijke momenten’. ,,Dat je daarbij goed weet wat er in de samenleving leeft en je oor te luisteren legt, is vanzelfsprekend”, aldus de Zuid-Hollandse commissaris, die in zijn toespraak ook verwees naar de verkiezingen voor Provinciale Staten, op 15 maart 2023. ,,Dan krijgen we allemaal de kans om onze stem te geven voor de oplossingen die worden aangedragen. Die zullen vanzelfsprekend verschillen langs de politieke lijnen. En ik wens onze politici toe dat zij elkaar op een aansprekende manier langs de lijnen van de inhoud uitdagen om met hun politieke water voor de dokter te komen en mij en anderen als kiezers in staat te stellen een afgewogen keuze te maken.”

Commissaris Smit – sinds ruim anderhalf jaar grootvader – maakte duidelijk dat hij zich, kijkend naar de volgende generatie, wel eens zorgen maakt. ,,Zal het allemaal wel goed komen?” In antwoord op die vraag citeerde hij Claudia de Breij uit haar oudejaarsconference: ,,Het komt niet goed, maar wij moeten het goed maken.” Daar voegde hij aan toe: ,,Ik zou dat willen gebruiken als het motto voor het komende jaar. Om werk te maken van oplossingen die worden gevraagd, om vrede die moet worden hersteld of bewaard, – denk aan Oekraïne of de ontwikkelingen in Iran en Afghanistan -, om rechtvaardigheid die door velen gemist wordt, om de menselijke maat die we op verschillende terreinen zijn kwijtgeraakt, om herstel van vertrouwen in elkaar als overheid en burger.” (foto Provincie ZH)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter