Mening
U zegt het maar: ‘Ga stemmen op 15 maart’

‘Voor ons is 2023 een spannend jaar, want op 15 maart zijn er weer waterschapsverkiezingen. Dan kiest u voor een nieuw bestuur van Delfland. Meer dan de helft van ons gebied ligt onder zeeniveau. Goed waterbeheer is dus cruciaal en er zijn daarbij in ons dichtbevolkte gebied veel uitdagingen.

Denk aan het opvangen van de gevolgen van extreem weer in combinatie met de grote woningbouwopgave. Hoe houden we voldoende ruimte over voor water? Die ruimte is nodig om piekbuien te kunnen opvangen en afvoeren én om water vast te houden voor periodes van droogte.

Delfland werkt dagelijks aan veilige dijken en voldoende en schoon water. Wij onderhouden 700 kilometer aan duinen, dijken en kades. Wij nemen maatregelen voor een betere waterkwaliteit in sloten, vaarten en kanalen, door vervuiling tegen te gaan en de ecologie te stimuleren. Wij maken het afvalwater schoon uit de huishoudens en bedrijven en zorgen voor voldoende water: niet te veel, en niet te weinig.

Met alles wat wij doen, leveren wij een bijdrage aan een veilige, prettige en gezonde leefomgeving. Dat doen wij ook door steeds duurzamer te werken, om onze eigen footprint zo klein mogelijk te maken én om bij te dragen aan een duurzame regio door het opwekken van groene energie en het terugwinnen van grondstoffen.

De uitdagingen van nu en van de toekomst vragen om een vooruitziende blik en een daadkrachtig bestuur van het waterschap. Daarom is het zo belangrijk dat u gaat stemmen op 15 maart: u heeft daarmee invloed op de keuzes die worden gemaakt over de manier waarop wij leven met water’.

(Hoogheemraadschap Delfland)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter