Nieuws
Zwaar bouwverkeer door Leidschendam

Leidschendam zal te maken krijgen met zwaar bouwverkeer dat tussen de N14 en Klein Plaspoelpolder heen en weer zal rijden. Oorzaak is de sloop van het Triadome (voormalige Landal-kantoor) aan de Dr. van der Stamstraat, en de bouw daar van drie woonflats. De problemen kunnen nog vergroot worden door de sloop van het leegstaande Totalkantoor Damsigt en de bouw daar van zes woonblokken.

Dat blijk uit de aanvraag omgevingsvergunning voor de werken aan de Dr. van der Stamstraat. In de drie woonflats komen 123 appartementen, huur en koop. De werkzaamheden moeten op 1 april starten. Oplevering van de woningen is voorzien voor juni 2025.

Er zal ter plekke gewerkt gaan worden maandag tot en met zaterdag tussen 07.00 en 19.00 uur. De vrachtwagens naar het terrein toe rijden de route N14, Noordsingel. J.S. Bachlaan, Voorburgseweg, Dr. van der Stamstraat, Oude Havenstraat. Via een speciaal aan te leggen werkweg en brug rijden ze dan over het terrein van de voormalige gemeentewerf/Avalex naar het sloop- en bouwterrein. De afvoer gaat via Dr. van der Stamstraat, Oude Trambaan, J.S. Bachlaan, Noordsingel naar de N14.

Uit de stukken blijkt dat de sloop van het Totalkantoor/Damsigt ongeveer tegelijkertijd zou moeten beginnen. Opgemerkt wordt dat beide ontwikkelaars met de gemeente en de betrokken bedrijven afspraken zullen moeten maken over de routes die vrachtwagens kunnen dan wel mogen rijden. Over de plannen ter zake voor wat betreft het Totalkantoor/Damsigt staat niets in de stukken.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter