Nieuws
Geen stop meer op bestemmingsplannen

B&W willen geen nieuwe stop op het in behandeling nemen van wijzigingen in bestemmingsplannen, of nieuwe bestemmingsplannen, ten behoeve van met name bouwprojecten. In plaats daarvan moet de gemeente de Crisis- en herstelwet gaan hanteren. Daarbij kan per project bekeken worden welke procedures het beste zijn om het initiatief te kunnen realiseren. Dat heeft wethouder Bianca Bremer bekend gemaakt. De stop op bestemmingsplannen ging per 1 januari in. Dit met het oog op de invoering per die datum van een nieuwe Omgevingswet. De invoering van die wet is echter minstens tot 1 juli uitgesteld en ook die datum is niet zeker. Om de gemeente niet ‘op slot’ te zetten wil de wethouder nu de Crisis- en herstelwet gaan gebruiken.

SP-gemeenteraadslid Ed van der Schaft wil de zaak morgenavond in de gemeenteraad aankaarten. Hij heeft vragen gesteld die de wethouder mondeling moet beantwoorden. De vragen luiden:

= Welke impact heeft toepassing van de crisis- en herstelwet op de besluitvorming en mogelijkheden voor bezwaar en beroep voor belanghebbenden,

= Welke gevolgen heeft toepassing van de crisis- en herstelwet voor participatie,

= Is het college van B&W bevoegd om te besluiten de experimenteerstatus Crisis- en herstelwet aan te vragen? Zo ja, waaruit blijkt deze bevoegdheid,

= Welke rol heeft de gemeenteraad bij het selecteren van initiatieven/projecten,

= Wat is de rol en betrokkenheid van de gemeenteraad nog bij initiatieven/projecten waarop Crisis- en herstelwet van toepassing is,

= Kan het college van B&W besluiten deze wet van toepassing te verklaren bij de procedure van het bestemmingsplan Doorontwikkeling Vlietland Noordoost? Ligt het meer voor de hand dat – gezien de impact op deze gebiedsontwikkeling – dit besluit wordt genomen door de gemeenteraad,

= Kan het college van B&W besluiten deze wet van toepassing te verklaren bij de procedure van het bestemmingsplan Vlietweg 3,

= Welke initiatieven/projecten geven aanleiding om de experimenteerstatus Crisis- en herstelwet aan te vragen?Welke criteria hanteert het college van B&W bij de beslissing om Crisis en herstelwet van toepassing te verklaren,

= Wat zijn de mogelijkheden van de raad om de aanvraag van de experimenteerstatus Crisis- en herstelwet tegen te houden of van gebruik ervan te voorkomen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter