Nieuws
Perspectief op recreatie in Zuid-Holland
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben vastgesteld hoe zij recreatie in Zuid-Holland willen vormgeven tot 2030. Dit perspectief is gezamenlijk met gemeenten, gebiedspartijen, recreatieschappen, terreinbeheerders, waterschappen en maatschappelijke organisaties opgesteld.
In het Recreatieperspectief staat beschreven hoe de provincie samen met haar partners wil werken aan een aantrekkelijke en toegankelijke omgeving met daarin gelegen recreatieve bestemmingen en routes voor iedereen. Dit omdat buiten zijn, bewegen en elkaar ontmoeten goed en gezond is en bijdraagt aan het geluk van mensen.

Tijdens de coronapandemie hebben veel inwoners de Zuid-Hollands natuur- en recreatiegebieden herontdektDaardoor is het druk in sommige recreatie- en natuurgebieden en door bevolkingsgroei neemt de vraag naar recreatiemogelijkheden nog verder toe. Tegelijkertijd bewegen Zuid-Hollanders steeds minder. Op dit moment voldoet minder dan de helft van de inwoners van Zuid-Holland aan de beweegrichtlijn. Door in te zetten op een aantrekkelijke leefomgeving waarin volop gerecreëerd kan worden, wil de provincie hier verandering in brengen.

Dit kan door het verbeteren van recreatieve bestemmingen, fiets- en wandelroutes zodat deze beter aansluiten bij de wensen van recreanten. Door nieuwe recreatie- en natuurgebieden aan te leggen, door de opvangcapaciteit van bestaande gebieden te vergroten en door betere recreatieve verbindingen tussen bestemmingen onderling en met woongebieden kunnen de recreatiemogelijkheden worden uitgebreid. Dit kan ook buiten de recreatie-en natuurgebieden: in steden, landbouwgebieden en op bedrijventerreinen. (foto Provincie ZH)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter