Nieuws
Motie: hou Huygenstunnel mogelijk

B&W moeten in de besluitvorming over een hoogwaardige openbaar vervoerverbinding (HOV) tram tussen Den Haag CS, Binckhorst en Station Voorburg, de toekomstige bouw van de Huygenstunnel niet onmogelijk maken.

Dat is de strekking van een motie die Frank Wilschut, gemeenteraadslid ChristenUnie, op de agenda van de gemeenteraad van vanavond heeft laten plaatsen. De motie wordt door alle fracties in de gemeenteraad, op GroenLinks na, ondertekend en daarmee gesteund. Met de Huygenstunnel zouden A12/Utrechtsebaan en het spoor Den Haag – Utrecht in Voorburg in de ondergrond verdwijnen.

De tekst van de motie: ‘De komende maanden keuzes gemaakt worden over het tracé Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) vanuit de Binckhorst. Nog niet bekend is welke gevolgen het voorliggende tracé richting station Voorburg met een bocht vanaf de Maanweg heeft voor de mogelijke komst van een Huygenstunnel. De komst van een Huygenstunnel veel mogelijkheden biedt voor extra woningen, groen, herstel van de tuin van Huygens en tegelijkertijd veel kan betekenen voor de luchtkwaliteit en geluidshinder. De gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg wil de komst van de Huygenstunnel niet verhinderen. Zij roept het college van B&W op bij de keuze voor een tracé van HOV de mogelijke komst van een Huygenstunnel niet onmogelijk te maken’.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter