Nieuws
Coalitie worstelt met eigen ambities

Binnen de coalitie van VVD, GBLV en D66 leven zorgen over de realisatie van de eigen ambities. Dat komt door de talrijke nationale crises waarvan het kabinet de lasten afwentelt op de gemeenten, de wens burgers meer bij het beleid te betrekken en het almaar toenemende gebrek aan ambtenaren.

Dat heeft burgemeester Jules Bijl te kennen gegeven in een door CDA-fractieleider Ron van Duffelen aangevraagd debat in de gemeenteraad over het optreden van de coalitie. ,,Uw zorg is onze zorg’’, aldus Bijl. Hij ontkende dat de coalitie niet hard werkt. Men bruist zelfs van de energie, zei de burgemeester. ,,Het is te eenvoudig te stellen dat wij niets doen.’’

Bijl wilde niet ingaan op concrete vragen over uitblijvende beleidsplannen. Hij verwees naar de lange termijn agenda en het zogenoemde projectenboek. ,,Er komt veel aan. Maar uw borst maar nat. U hoeft zich als gemeenteraad niet te vervelen.’’

Van Duffelen memoreerde de start van de coalitie en het coalitieakkoord van juni 2022. ,,Waar zijn de ronkende ambities gebleven?’’ Volgens hem zijn de agenda’s van raadscommissies en de gemeenteraad leeg en worden zaken alleen maar doorgeschoven. ,,Waar is het beleid? Het beeld van B&W is dat het gezellig is en harmonieus. Wij verwachten daadkrachtig bestuur, geen fotogeniek overleg.’’ Hij haalde ook oud-CDA-voorman Eelco Brinkman aan die ooit de zin ‘het speelkwartier is voorbij’ gebruikte in kritiek op het zittende kabinet.

Woordvoerders van alle oppositiepartijen sloten zich daarbij aan. Zijdens de coalitiepartijen werd gezwegen.

Als crises die er ‘dwars doorheen knallen’ noemde Bijl de oorlog in Oekraïne met alle gevolgen, stikstofuitstoot bij bouwprojecten, te realiseren noodopvang vluchtelingen, energieproblematiek en het realiseren van woningen voor asielzoekers.

Meer burgerparticipatie is ‘intensief’, aldus Bijl. Daarnaast willen B&W de gemeenteraad meer dan voorheen tegemoet komen hetgeen leidt tot bijstellingen van beleid. Wat het ambtenarenkorps betreft gaf de burgemeester aan dat het daar ‘wringt’. ,,De spoeling is dun.”

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter