Nieuws
Plannen Diaconessenhuis kunnen doorgaan

De gemeenteraad heeft unaniem het licht op groen gezet voor sloop/nieuwbouw op het terrein van het Diaconessenhuis in Voorburg-West. Eerdere bezwaren tegen een zogenoemde Kavelambitie zijn allemaal ingeslikt, zo bleek gisteravond tijdens een debat in de gemeenteraad.

Volgens verantwoordelijk wethouder Bianca Bremer is de Kavelambitie nu onderdeel van de tenderprocedure die zo spoedig mogelijk start om een ontwikkelaar te vinden die de sloop/nieuwbouw vorm gaat geven. Wie het best aan de Kavelambitie voldoet zal de opdracht krijgen.

Bremer stelde dat de ontwikkelaar verplicht is zich te houden aan de Kavelambitie. Dat wordt ook vastgelegd in een met de ontwikkelaar af te sluiten overeenkomst.

Na sloop van dat Diaconessenhuis kunnen er maximaal 164 woningen komen waarvan 50 procent sociaal en middelduur. Er mag alleen gebouwd gaan worden op het fundament van het gesloopte Diaconessenhuis. Bij de nieuwbouw wordt een ‘overhang’ van 2,4 meter vanaf het fundament gehanteerd. De bouwhoogte staat op 33 meter.

De groene weide rondom het Diaconessenhuis wordt ingericht als wijkpark met hoogwaardig groen, picknicktafels, rustplekken en een fietsenstalling. Langs de Vliet komt een voetpad. Gedacht wordt ook aan steigers in de Vliet. Daarnaast moet het Romeinse verleden (Forum Hadriani) tot leven worden gebracht, bijvoorbeeld in het landschap of via een museum in de nieuwbouw. Het bedrijfsrestaurant van het Diaconessenhuis aan de Vlietkant wordt vervangen door horeca met een maximale oppervlakte van 150 vierkante meter en een maximale hoogte van 5 meter.

Minimaal vijf procent van de bebouwing zal niet bestaan uit woningen. Gedacht wordt aan zorg- en/of maatschappelijke voorzieningen, bedrijfsverzamelruimten, werkwoningen, kleine kantoren. Winkels komen er zeker niet. Parkeren gebeurt op eigen terrein en wel aan de oostkant van het gebied (zijde Fonteynenburghlaan).

De gemeenteraad nam unaniem drie moties aan die als aanvullende eisen op de Kavelambitie meegenomen worden:

= parkeren moet ondergronds dan wel in het groen verborgen,

= de gevels van de nieuwbouw moeten zo groen mogelijk worden,

= er moeten extra maatregelen genomen worden inzake de verkeersveiligheid op de Fonteynenburghlaan gezien het Integraal kindcentrum dat daar gevestigd is.

Wethouder Bremer zei toe haar ‘stinkende best’ te gaan doen om te voorkomen dat bij de nieuwbouw woningen meer dan zes ton gaan kosten. Ook zei ze te gaan onderzoeken of een deel van de opbrengst van de grondverkoop door de Reinier de Graaf-groep (eigenaar van het Diaconessenhuis) naar de gemeente kan vloeien gezien in het verleden gesloten overeenkomsten.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter