Nieuws
SP-voorman woedend

SP-voorman Ed van der Schaft is woedend op wethouder Bianca Bremer. Die gaf maandagmiddag aan dat zij vragen van Van der Schaft niet mondeling wilde beantwoorden in de gemeenteraad van gisteravond. Formeel omdat de vragen te complex waren en er onvoldoende tijd was voor haar om de antwoorden voor te bereiden. Van der Schaft stelde zijn vragen maandag en conform de richtlijn dat vragen die mondeling beantwoord moeten worden uiterlijk 12 uur voordien ingediend moeten zijn. De gemeenteraad startte gisteravond om 19.30 uur.

De vragen gingen over de Crisis- en herstelwet die de wethouder wil gaan hanteren bij de beoordeling van bestemmingsplannen en wijzigingen van bestemmingsplannen ten behoeve van bouwprojecten. Vanaf 1 januari gold er een stop op de behandeling van bestemmingsplannen en wijzigingen daarop in afwachting van de Omgevingswet die op 1 januari had moeten ingaan. Dat is echter 1 juli geworden, maar ook die datum is onzeker. Om de wet experimenteel te mogen gaan gebruiken moet Bremer het rijk toestemming vragen.

Van der Schaft heeft zich tot de andere fractievoorzitters van de partijen in de gemeenteraad gewend met de vraag wat hun mening is over het optreden van de wethouder. De SP’er kan er met zijn pet niet bij dat Bremer de vragen te complex vindt. ‘Het kan toch niet zo zijn dat het college van B&W een brief schrijft naar de minister zonder te weten waarvoor het gaat? Ik mag veronderstellen dat indien ons college van B&W de aanmelding doet dat er redenen zijn om dit te doen? Zij weten toch ook of zij bevoegd zijn om de aanvraag te doen?’

De SP-voorman vreest dat Bremer de wet gaat gebruiken om allerlei bouwplannen er door heen te drukken, met name die aan De Star en Overgoo, beiden in Leidschendam. ‘Wat is dit college van B&W van plan? Alleen al aan het tijdstip van indienen van de vragen kan worden opgemaakt dat deze kwestie spoedeisend is’. Bremer wil de vragen schriftelijk afdoen. Daar heeft ze een maand de tijd voor. Conform de reglementen hoeven mondelinge vragen niet beantwoord te worden als B&W gemotiveerd aangeven dat dat niet kan en tevens aangeven wanneer die vragen dan wel van antwoorden worden voorzien.

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter