Nieuws
Subsidie voor toegankelijk maken wooncomplexen
Om wooncomplexen binnen de gemeente voor iedereen toegankelijk te maken, heeft de gemeente dit jaar 900.000 euro subsidie uitgetrokken. De subsidieregeling is er speciaal voor inwoners die door bijvoorbeeld een fysieke beperking moeite hebben hun wooncomplex te betreden. Door soms eenvoudige aanpassingen wordt het voor hen makkelijker om bij hun woning te komen en kunnen zij langer zelfstandig blijven wonen.

Sociale verhuurders en Vereniging van Eigenaars kunnen de subsidie aanvragen. Zij kunnen subsidie krijgen tot 50% procent van de kosten. Bij aanpassingen valt te denken aan het aanbrengen van elektrische deuropeners, het plaatsen van een (trap)lift of het verwijderen van drempels.  Het gaat om de aanpassingen die het wooncomplextoegankelijker maken, dus vóór de voordeur.

Is uw wooncomplex onvoldoende toegankelijk voor u of uw medebewoners, ga dan in gesprek met uw verhuurder of Vereniging van Eigenaars om met hen de mogelijkheden te bespreken of met de subsidieregeling uw wooncomplex aangepast kan worden. U kunt de subsidie aanvragen via www.lv.nl/collectievewoningaanpassing Dien eerst uw aanvraag in en wacht tot u de goedkeuring heeft voordat u met de werkzaamheden begint. De goedkeuring wordt binnen 8 weken na het ontvangst van de aanvraag verleend.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter