Nieuws
Meer statushouders van woning voorzien

De gemeente heeft vorig jaar 131 statushouders, asielzoekers die mogen blijven, van een woning voorzien. Dat was vijf meer dan de taakstelling. In de eerste helft van dit jaar moeten 92 statushouders een woning krijgen. Het gaat in vrijwel alle gevallen om sociale huurwoningen in bestaande panden.

Dat heeft wethouder Bianca Bremer de PvdA-gemeenteraadsleden Suzanne Kok en Becir Ogric laten weten in antwoorden op vragen. In het najaar van 2022 startte de provincie Zuid-Holland nog een procedure tegen de gemeente omdat er niet aan de taakstelling huisvesting statushouders werd voldaan.

Bremer zegt voor 200 huurders in 2024 een flexwoning (kleine, tijdelijke woning) beschikbaar te willen hebben. Zij noemt die taakstelling ‘realistisch’. Met de flexwoningen moet de druk op de sociale woningmarkt afnemen.

Wat de taakstelling voor het realiseren van sociale woningen (750 voor 2030) betreft stelt Bremer dat die woningen met name op Overgoo, aan De Star, in Klein Plaspoelpolder, aan de Appelgaarde en in de nieuwbouw op de plek van het Diaconessenhuis moeten komen.

Inmiddels wordt er met de provincie en de gemeenten in de regio gesproken over het bundelen van de taakstellingen inzake huisvesting voor statushouders, Oekraïnse vluchtelingen en asielzoekers. Daaruit moet één concrete opgave per gemeente komen waarna bekeken kan worden wat nodig is om dat te realiseren, aldus Bremer.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter