Nieuws
Zorgen over beleid tegen discriminatie

D66-gemeenteraadslid Lisa Vogelaar wil van B&W weten hoe het gesteld is met het antidiscriminatiebeleid. Dit naar aanleiding van het verschijnen van de monitor lokaal antidiscriminatiebeleid 2022. Daaruit blijkt dat ruim twee derde van de gemeenten geen beleid heeft tegen discriminatie op basis van afkomst, gender, seksuele voorkeur, religie, leeftijd tot fysieke of cognitieve beperkingen.

Het raadslid heeft een aantal vragen gesteld:

= Is het college van B&W bekend met de Monitor lokaal antidiscriminatiebeleid 2022,

= Voert de gemeente een eigen beleid tegen discriminatie,

= Zo ja, voor de bestrijding van welke vormen van discriminatie is in dit beleid aandacht,

= Zo ja, wat zijn de concrete doelstelling van dit beleid en welke acties worden ondernomen om die doelstellingen te behaald

= Is het college bekend met de Handreiking Antidiscriminatiebeleid voor gemeenten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken,

= In hoeverre komt het beleid van de gemeente overeen met de in de handreiking gedane suggesties,

= Utrecht heeft onlangs een antidiscriminatie stadsagenda opgesteld. Deze dient als startpunt voor het aanpakken van de vele vormen van discriminatie die voorkomen. Heeft de gemeente een dergelijk integraal/beleidsterrein overstijgend document?

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter