Nieuws
Boeren en tuinders weerbaarder tegen ondermijning
Gemeenten, politie, justitie, boeren- en tuindersorganisaties en de provincie hebben afgesproken dat zij hun gezamenlijke inzet verhogen om de weerbaarheid tegen ondermijnende criminaliteit in het buitengebied te vergroten. Uit onderzoek blijkt onder meer dat 9 procent van de boeren en tuinders wel eens is benaderd om hun schuur, loods of kas te verhuren. 55 procent van deze boeren en tuinders vond dit aanbod onbetrouwbaar.

Boeren en tuinders die klem zitten zijn kwetsbaar voor aanbod van criminele netwerken door een samenstel van factoren: toenemende leegstand, verminderd toekomstperspectief door zaken zoals de stikstofcrisis, stijgende gasprijzen, financiële problemen en een grote afstand tot de overheid.

Het buitengebied in de Zuid-Holland ligt ingeklemd tussen de grote steden Rotterdam, Den Haag en Amsterdam én de economische hotspots de bloemenveilingen, de Rotterdamse haven en Schiphol. Er is veel transport en bedrijvigheid, veelal in de anonimiteit. Deze factoren maken ondernemers kwetsbaar voor ondermijning.
Ondermijnende criminaliteit in het buitengebied en de glastuinbouw moet meer prioriteit krijgen. Vanuit één overheid willen wij: In contact staan met de doelgroep en aanwezig zijn in het buitengebied; Een slagvaardige aanpak organiseren: van preventie tot repressie; Organiseren dat er meer zicht komt op de problematiek.

Het Regionaal informatie- en expertise centrum (RIEC) Den Haag heeft het tegengaan van ondermijning in het buitengebied prioriteit gegeven. Verschillende gemeenten in deze regio hebben al initiatieven genomen om ondermijning in het buitengebied tegen te gaan.

De resultaten van het nu gedane onderzoek zijn vertaald naar concrete actiepunten. Denk hierbij aan gesprekken en controles in het buitengebied, het opstellen van een informatiebeeld voor een specifiek gebied en het organiseren van bijeenkomsten voor boeren en tuinders. (foto provincie ZH)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter