Mening
De staat der Democratie (1)

Eens in de vier jaar mag u gaan stemmen om de bezetting van de gemeenteraad te bepalen. En daarmee ook invloed uitoefenen op de te vormen coalitie die de gemeente gaat besturen.

In maart 2022 was dat voor het laatst het geval. Voorafgaand aan de stembusgang putten de diverse partijen zich uit in het doen van prachtige beloften over het de komende jaren te voeren beleid. Zelfs op terreinen waar gemeentelijke politici niets over te zeggen hebben. Maar dat terzijde.

In Leidschendam-Voorburg viel al op de avond waarop de uitslag bekend werd (16 maart) te horen dat er een combinatie VVD, GBLV, D66 moest komen. Pro forma werd er nog wel een ‘verkenner’ op pad gezonden (was al voor de gemeenteraadsverkiezing besloten) doch dat veranderde daar niets meer aan.

Op 8 juni presenteerden VVD, GBLV en D66 hun coalitieakkoord 2022-2026. ‘Verbinden, vertrouwen, vooruitgang’ was het opschrift.

Inzet: weer verbinding zoeken met de burgers en de oppositie in de gemeenteraad. Zo vertrouwen in de politiek terugwinnen. En op die manier samen vooruitgang boeken.

‘Het zal niet makkelijk worden’, schreven de lijsttrekkers Astrid van Eekelen (VVD), Bianca Bremer (GBLV) en Wouter Jorissen (D66) in een begeleidende brief.

Dat is gebleken. Eerder deze week moest burgemeester Jules Bijl in de gemeenteraad erkennen dat de coalitie worstelt met de eigen ambities. De eigen plannen en beleidsvoornemens.

Opvallend dat de ‘neutrale’ burgemeester dat moest doen. De wethouders van de drie partijen zwegen. En ook de woordvoerders van de drie fracties in de gemeenteraad hielden de kaken stijf op elkaar. Van de bravoure uit 2022 is niets meer over.

Bijl wilde zich niet in politieke zin uiten, zo gaf hij aan. Hij zocht de oorzaken voor de lamgeslagen coalitie, buiten dat kader.

Het was de rijksoverheid die de gemeente met als maar meer taken belastte. Het was de burgerparticipatie die zoveel tijd en energie opsoupeerde. Het was het tekort aan ambtenaren op het Raadhuis zelf. Kortom: de schuld ligt bij anderen. Niet bij ons.

De burgemeester verwees naar acht nationale/internationale crises die roet in het eten gooien. Hij vergat echter te melden dat die er vorig jaar ook al waren. De burgerparticipatie is een kindje van de coalitie zelf. En tekorten aan ambtenaren? Daar wordt al jaren over gesproken. De gemeenteraad leverde zelfs 3 miljoen euro extra om dat probleem aan te pakken.

Drogredenen. In hun ijver ‘alles’ te willen vernieuwen en beter te maken is er een onrealistisch coalitieakkoord in elkaar gezet. Zonder acht te slaan op de haalbaarheid in de praktijk.

Zoals eerder gesteld: politici beloven veel als het op werven van stemmen aan komt, maar daarna blijkt de dagelijkse praktijk toch heel anders in elkaar te zitten.

VVD, GBLV en D66 ontdekken dat nu ook. Maar durven dat de inwoners van deze gemeente, de kiezers, niet te vertellen. Liever houdt men de schijn op. ‘We zijn druk bezig’. Met een bezoekje hier, een opening daar, een uitreiking tussen door. Omlijst met foto’s en persberichten. De p.r. campagne doet haar werk.

En dan zijn de dames en heren verbaasd dat de kiezers het vertrouwen in de politiek kwijt raken.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter