Nieuws
Omwonenden diep teleurgesteld

Omwonenden zijn diep teleurgesteld over de besluitvorming in de gemeenteraad aangaande de zogenoemde Kavelambitie die de basis vormt voor sloop/nieuwbouw op het terrein van het Diaconessenhuis in Voorburg-West. Volgens de omwonenden is er geen acht geslagen op hun inbreng tijdens de inspraak, noch op opmerkingen die bij een commissie van de gemeenteraad zijn gemaakt.

De omwonenden stellen dat de ambitie alleen de mogelijkheden voor een toekomstige ontwikkelaar aangeeft; een vrijbrief om zoveel mogelijk en zo hoog mogelijk te gaan bouwen. Dit ongeacht de bouw in de omgeving, de landgoederenzone langs de Vliet en het Romeinse verleden van dit deel van de gemeente. Feitelijk, zo menen de omwonenden, helpt de Kavelambitie grondeigenaar Reinier de Graaf Groep aan een zo hoog mogelijke opbrengst bij verkoop.

De omwonenden zijn wel tevreden dat er een onderzoek komt naar het extra verkeer op omliggende wegen dat wordt veroorzaakt door de toekomstige bewoners van de nieuwbouw op het Diaconessenterrein, en de verkeersveiligheid. In de realisatie van de wens van de gemeenteraad de auto’s van de nieuwe bewoners ondergronds dan wel in het groen te parkeren, heeft men echter een hard hoofd.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter