Nieuws
GGD speelt in op Nederlandse kankeratlas

Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) heeft een interactieve online atlas gelanceerd waarop te zien is hoe vaak bepaalde kankersoorten ergens voorkomen: de Kankeratlas. Dit is gebaseerd op waar mensen woonden toen ze de diagnose kregen. Dit is in kaart gebracht voor de 24 meest voorkomende kankersoorten in Nederland.

De Nederlandse Kankeratlas toont per regio (gebaseerd op de eerste 3 cijfers van een postcode) of het aantal diagnoses van een bepaalde kankersoort hoger, lager of gelijk is aan het Nederlands gemiddelde. Voor een aantal kankersoorten zijn er verschillen per regio te zien en voor andere niet of nauwelijks.

Belangrijk om te weten is dat de lokale cijfers geen individueel risico weergeven. Projectleider en onderzoeker Jaike Praagman benadrukt: ,,Het is belangrijk om je te realiseren dat de inzichten uit de Kankeratlas niet het eigen, individuele risico op kanker weerspiegelen, maar gemiddelden zijn voor ieder specifiek gebied.”

De atlas is ontworpen om inzicht te bieden aan beleidsmakers en onderzoek te versnellen, vooral in de gebieden waar dit het meest nodig is.

Leefstijl- en omgevingsfactoren zijn ontzettend belangrijk voor onze gezondheid. GGD Haaglanden helpt daarom inwoners bijvoorbeeld bewuster om te gaan met gezonde voeding, bewegen en het gebruik van genotmiddelen. Ook zetten ze stevig in op collectieve preventie op verschillende terreinen. Denk hierbij aan: het versterken van het gezondheidsbeleid op scholen; het stimuleren van een gezonde leefstijl; de HPV-vaccinatie bij jongvolwassenen vanaf 1 februari. Deze vaccinatie biedt bescherming tegen onder andere baarmoederhalskanker.

Een gezonde leefomgeving betekent meer gezondheidswinst voor iedereen. Daarom is 1 van de speerpunten van GGD Haaglanden om gezondheid vanaf het begin een grote rol te geven in beleid, plannen voor ontwikkeling of herstructurering van een gebied.

Steeds vaker adviseert GGD Haaglanden gemeenten, de provincie en andere partijen over cruciale elementen in een gezonde leefomgeving. Denk bijvoorbeeld aan mogelijkheden om te bewegen en ontspannen, milieukwaliteit (lucht en geluid), het rookvrij maken van de omgeving en goede toegang tot voorzieningen.

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter