Nieuws
Groentip: Vuurgoudhaan overwintert hier
Vandaag in de Groentip van Stadsbeheer aandacht voor vogels: ‘In ons land is de Vuurgoudhaan één van de kleinste vogeltjes die wij kennen. Het is een zangvogeltje dat meer in het oosten van Nederland voorkomt dan bij ons in het westen. Ze broeden in naald- en gemengde bossen. In parken, struwelen en tuinen met geschikte naaldbomen zijn ze ook wel te vinden. Net als de goudhaan, eten ze kleine insecten en spinnen. De Vuurgoudhaan heeft de voorkeur om op de bovenkant van takken en blaadjes te foerageren, en ‘bidt’ daarbij regelmatig (fladderend stil hangen). Dit doet hij ook bij spinnenwebben waarbij hij de gevangen insecten of zelfs de spin zelf pakt. In de winter, vooral vanuit Duitsland en Denemarken, zijn deze overwinteraars te zien. Deze mooie Vuurgoudhaan zat de bui af te wachten op de Tuinenlaan in Leidschendam’.
Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter