Nieuws
Onderzoek uitbreiding zero-emissiezone

De gemeente Den Haag gaat kijken of de zero-emissiezone die in 2025 wordt ingevoerd in het centrum van Den Haag kan worden uitgebreid naar de kuststrook (Scheveningen). Een zero-emissiegebied (uitstootvrij gebied) voor stadslogistiek in Scheveningen heeft een positief effect op de stikstofneerslag in Natura 2000-gebieden. Hierdoor kan stikstofruimte ontstaan die nodig is om de bouwplannen van Den Haag waar te kunnen maken.

Met zero-emissiezone wordt een zone bedoeld die alleen toegankelijk is voor bestel- en vrachtauto’s zonder uitstoot van CO2 bij de uitlaat, bijvoorbeeld met een elektrische motor. In het centrum gaat Den Haag vanaf 2025 al zo’n zero-emissiegebied invoeren. Nu wordt gekeken of dat ook in Scheveningen kan. Pas als de haalbaarheid, effecten, handhaving, overgangsregelingen en beleid duidelijk in beeld zijn zal hier een besluit over worden genomen.

Het instellen van een zero-emissiezone voor bestel- en vrachtauto’s is mogelijk op basis van landelijke regelgeving vanaf 1 januari 2025. Dit betekent dat nieuwe voertuigen van ondernemers geen CO2 mogen uitstoten. Voor bestaande bestelauto’s en vrachtwagens geldt een overgangsregeling en worden ontheffingen mogelijk gemaakt. Om ondernemers te helpen stelt de overheid een subsidie voor schone bestelbussen en vrachtwagens beschikbaar.

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter