Nieuws
Waternatuur en sportvissers gaan goed samen

,,Waternatuur en sportvissen gaan heel goed samen”, aldus Voorburger Hans Middendorp, fractievoorzitter van de Algemene waterpartij AWP. De AWP komt op voor schoon en gezond water. ,,Daarin hebben we een gedeeld belang met de hengelsport.”

De AWP staat positief tegenover hengelsporters, die op verantwoorde wijze hun sport bedrijven en de vis op de juiste manier onthaken zonder dat de slijmlaag van de schubben wordt weggeveegd. ,,En uiteraard steunen wij de transitie naar loodvrij vissen.”

Het waterschap zou de sportvisserij veel actiever kunnen betrekken bij het ecologisch beleid en beheer. De ecologische waterkwaliteit is in het gebied van hoogheemraadschap Delfland (Voorburg) nog steeds onvoldoende. De AWP streeft naar een netwerk van gezonde sloten, die allemaal worden omzoomd door natuurvriendelijke oevers. Ook wil de AWP dat alle gemalen en stuwen standaard vispasseerbaar zijn.

Over de rivierkreeft  is de AWP ook duidelijk: ,,Die moet intensief worden weggevist, omdat de kreeftjes alles opvreten en kapot maken. Wij vinden ook dat de kreeftenkorf uit de Visserijwet moet worden gehaald, zodat sportvissers via een aparte kreeftenakte toestemming kunnen krijgen om 1 of 2 kreeftenkorven te plaatsen.”

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter