Nieuws
Gemeenteraad is er niet voor de inwoners

Maar tien procent van de inwoners van Leidschendam-Voorburg voelt zich vertegenwoordigd door de gemeenteraad. Dat is gebleken uit een in opdracht van de gemeente gehouden, representatieve burgerpeiling waaraan 2600 inwoners deel namen. Op de vraag of de gemeenteraadsleden weten wat er in de wijken speelt antwoordde maar 13 procent met ‘ja’.

Van de inwoners gaf 15 procent aan wel eens contact te hebben met een gemeenteraadslid; 12 procent volgt wel eens een vergadering van de gemeenteraad, ter plekke of via internet. Op de vraag of men wist hoe in contact te treden met een lid van de gemeenteraad gaf 37 procent van de inwoners een positief antwoord.

Bij de laatste gemeenteraadsverkiezing, maart 2022, was de opkomst 51,2 procent. Dat was 6,4 procent lager dan bij de soortgelijke stembusgang in 2018. De lokale partijen spraken over een verlies aan vertrouwen. Met name door meer burgerparticipatie willen zij dat terug winnen.

Desgevraagd gaf 16 procent van de bevolking aan helemaal niet betrokken te willen worden. Driekwart wil alleen geïnformeerd worden. De gemeente adviseren wil 28 procent; met de gemeente samen plannen maken 15 procent. Plannen maken met buurtbewoners ziet 28 procent wel zitten.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter