Mening
U zegt het maar: Ontwikkelaar Vlietland laat ware gezicht zien

‘In een lange brief aan de leden van de Gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg, klaagt Dutch Lake Residence (DLR), projectontwikkelaar voor de bouw van 222 recreatiewoningen in natuur- en recreatiegebied Vlietland, steen en been. Hun bouwplannen worden niet goed begrepen, ze worden geconfronteerd met onjuistheden en met almaar aanhoudende weerstand bij burgers en organisaties.

Die weerstand is volgens DLR de oorzaak van het feit dat het goedkeuren van het door DLR ingediende Ontwerpbestemmingsplan nu al maanden vertraagt is. Het moet dan ook afgelopen zijn met die weerstand, vindt het bedrijf. Als de Raad nu niet snel zorgt voor goedkeuring van het plan, dan gaat de ontwikkelaar het gedateerde en lelijke plan uit 2005 in Vlietland uitvoeren.

Een vreemd verhaal vindt de Vereniging Vrienden van Vlietland, want de vertraging wordt voornamelijk veroorzaakt door wet- en regelgeving. Daardoor kan er veel minder makkelijk gebouwd worden dan de ontwikkelaar hoopte en wellicht zelfs op rekende.

Bestuurslid Sonja Noot: ,,Zoals wij in onze zienswijze al aangaven, is er namelijk wél waardevolle natuur in Vlietland en moeten er dus wel degelijk goed onderbouwde ontheffingen op de Wet Natuurbescherming worden gevraagd, anders wordt die wet door de projectplannen overtreden. Tot nu toe gaat de Omgevingsdienst echter nog niet akkoord met ontheffing en is het wachten op een overtuigender verhaal van de projectontwikkelaar. Los daarvan heeft de hoogste rechter inmiddels bepaald dat er voor de vrijkomende stikstof bij bouwwerkzaamheden, wel degelijk vergunning nodig is, dus dat moet nu óók eerst in orde gemaakt worden, voor er gebouwd kan worden. DLR moet dus aan de slag in plaats van te klagen bij politieke partijen die daar niets aan kunnen doen.”

Aan het eind van de brief laat DLR nog even zijn ware gezicht zien. Daar wordt brutaalweg een onverbloemd ultimatum aan de gemeenteraadsleden gesteld: als de gemeente niet uiterlijk eind maart zorgt dat het ontwerp bestemmingsplan goedgekeurd is, gaat de ontwikkelaar het achterhaalde plan uit 2005 bouwen. Genoeg democratisch getreuzel, zo luidt de boodschap vrij vertaald, nu snel doen wat de ontwikkelaar wil en anders bouwt DLR een lelijk en gedateerd huizenpark in jullie groene gebied.

Een zichzelf respecterende gemeenteraad zal zich hierdoor niet van de wijs laten brengen, zo mag democratie minnend Nederland hopen. Als hoogste orgaan in dit besluitvormingsproces zal de gemeenteraad zo’n openlijke intimidatiepoging naast zich neer willen leggen. Het feit dat de ontwikkelaar ook voor uitvoering van het plan uit 2005 éérst nog alle benodigde vergunningen moet aanvragen en verkrijgen, en dus niet veel tijd zal winnen door deze actie, zal daarbij zeker een handje helpen’.

(Vereniging Vrienden van Vlietland)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter