Mening
Blog: Auw

De Commissaris der Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit (CDA) is boos. Boos op B&W van Leidschendam-Voorburg en dan met name wethouder Bianca Bremer (GBLV).

Aanleiding vormt informatie die de wethouder eind 2022 naar de gemeenteraad zond over de bouw van 222 recreatiewoningen in natuur- en recreatiegebied Vlietland. Grond die eigendom is van de provincie.

In haar schrijven ging de wethouder onder andere in op de houding van de provincie indien de gemeenteraad een wijziging van het bestemmingsplan waardoor de bouw van de recreatiewoningen mogelijk wordt, zou afwijzen.

Zij voorspelde dat de provincie dan ging ingrijpen. De gemeente zou dwingen de woningbouw tot stand te laten komen.

In een brief verwijt Smit de wethouder nu ‘aannames’ over het handelen dat provincie te hebben opgeschreven, zonder enig overleg vooraf.

Nu is correspondentie tussen provincie en gemeente op zich niets bijzonders. In dit geval heeft Smit zijn boodschap aan B&W echter bewust openbaar gemaakt. En daarmee B&W en wethouder Bremer publiekelijk aan de schandpaal genageld.

Auw, dat doet pijn. Zeker als je als wethouder, en B&W, net tracht je gemeenteraad ervan te overtuigen in te stemmen met het bouwplan voor Vlietland; almaar toenemend verzet binnen en buiten de politiek te negeren. Het verzwakt je positie en zet je te kijk als verkoper van fabels.

Jaap Smit heeft nog wat pijlen op zijn boog. De stelling dat het bestemmingsplan voor de bouw past in provinciaal beleid klopt niet. Net zo min als de gesuggereerde relatie tussen het bestemmingsplan en het uitgeven van provinciale Vlietlandgrond in erfpacht aan Recreatiecentrum Vlietland. Die erfpacht staat volgens Smit los van ruimtelijke ordening en vergunningverlening voor de woningbouw.

En dat zijn de volgende draaien om de oren van de bestuurders in het Raadhuis te Leidschendam.

Vraag is nu wat Bremer en co. met hun gekleurde informatie dachten te bereiken. De zaak er even snel doordrukken waarschijnlijk. Op de bluf. Een soort overvaltechniek hopende op de naïviteit van andere betrokkenen. Gemeenteraadsleden maar kennelijk ook de provincie.

Jaap Smit is er niet ingestonken. Wat de gemeenteraad gaat doen moet nog blijken. De coalitie VVD, GBLV, D66 heeft daar een dikke meerderheid. Fractiediscipline moet twijfelaars weerhouden van afwijkende meningen.

Misschien moet mevrouw Bremer zich eens af gaan vragen of ze nog wel door kan gaan als wethouder na de provinciale oorwassing. Gezichtsverlies heeft ze in elk geval geleden. En ook meer dan een schrammetje.

In de gemeenteraad is ze tot nu weggekomen met onder andere onduidelijke verhalen over subsidies voor flexwoningen, de jongerenflat Vlietweg 3 en de grondverkoop Diaconessenhuis Voorburg-West.

Dankzij Jaap Smit kan ze die truc niet meer toepassen. Afwachten waarmee de wethouder nu komt. Al was het alleen al in reactie op Smits brief. Wordt vervolgd.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter