Nieuws
Nieuwe woningen in Stompwijk

Aan de Dr. Van Noortstraat 94 – 120a in Stompwijk komen 27 nieuwe woningen. Wethouder Bianca Bremer heeft daartoe een zogenoemde anterieure overeenkomst met Niersman projectontwikkeling getekend. Niersman heeft een bouwplan gemaakt voor het terrein naast het Dorpspunt. Het plan is om 8 sociale huurappartementen en 19 grondgebonden koopwoningen te bouwen. Ook komen er 55 parkeerplaatsen.

De gemeente en Niersman hebben een aantal keer met de omwonenden gesproken over het bouwplan. Ook is er afstemming geweest met de Adviesraad Stompwijk en aangrenzende bewoners. Het bouwplan is in lijn met de ‘Ontwikkelvisie Stompwijk’ die in 2016 door de raad is vastgesteld.

Dit jaar worden de planprocedures doorlopen en wordt het bouwplan verder voorbereid. Voor er gebouwd kan worden moet eerst de in het plangebied aanwezige bebouwing gesloopt worden. De planning is erop gericht om begin 2024 te starten met de bouw.

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter