Mening
U zegt het maar: Informatie deugt niet

Medio 2022 nam de gemeenteraad unaniem een motie van de VVD aan waarin stond dat inwoners veel beter geïnformeerd moesten worden over werkzaamheden in hun straten. Tijdiger en concreter. Wethouder Marcel Belt (D66) beloofde er werk van te zullen maken.

In september ontvingen bewoners van huizen in een groot aantal straten van Voorburg-Midden brieven van Dunea (drinkwater) en Van Voskuilen infratechniek. Dunea liet weten dat men op van medio september 2022 tot oktober 2023 aan de gang ging; Van Voskuilen had het over september tot en met mei 2023.

Nergens stond wanneer men in welke straat aan de gang ging. Dunea repte over het ‘één of meerdere keren’ niet hebben van water; Van Voskuilen over het niet hebben van gas. Beide ondernemingen beloofden ‘tijdig’ te informeren.

Sindsdien werd het doodstil. Inmiddels is Van Voskuilen in mijn straat aangekomen. En ik zie af en toe ook een auto van Dunea staan.

Woensdag een nieuw schrijven van Van Voskuilen in de brievenbus. ‘Geachte meer, mevrouw. Middels deze brief willen wij u op de hoogte stellen over de komende werkzaamheden bij u in de straat. In opdracht van Dunea gaan wij werkzaamheden uitvoeren aan de hoofdleiding van het water. Tijdens de werkzaamheden zal u enige hinder ondervinden van opgebroken voetpaden, wegen en afgesloten parkeervakken. Ook zullen de garages op enig moment slecht bereikbaar zijn. Uiteraard gaan wij ons best doen om verdere overlast zo veel mogelijk te beperken. De geplande werkzaamheden aan de hoofdleiding water gaan wij uitvoeren vanaf maandag 24 januari 2023. Mogen er nog vragen en/of opmerkingen zijn, kan u contact opnemen met onze uitvoerder (naam, 06-nummer). Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet’.

Ze zijn al lang bezig in mijn straat. Aan de overkant al ter hoogte van mijn huis, aan mijn zijde enkele tientallen meters van mij af. Maandag 24 januari bestaat niet (was 23ste) en is al lang voorbij. Over gas geen letter. Wel over water, maar niet over afsluitingen. En de garages, zijn die nu wel of niet bereikbaar als de hele stoep open gaat? Lijkt mij van niet.

Dus de uitvoerder bellen. Hij claimt dat de brief ‘mooi op tijd’ is. Gas, ja dat is niet aan de orde. Alleen water. Over die afsluiting komt nog een apart bericht. En ook over de toegang tot de garage volgt nog een aparte mededeling. ‘We gaan echt niet zo maar iets doen’.

Het lijkt er toch verdomd veel op. Een vage brief in september, nu een soortgelijk schrijven. Informatie waar de bewoner iets aan heeft, concreet dus, wordt niet gegeven. En tijdig is het ook niet als ze al bijna voor je deur staan.

Moties opstellen en aannemen; fraaie beloften doen, dat kan iedereen. Maar het gaat om concrete actie. En de controle op bedrijven als Dunea en Van Voskuilen bij de uitvoering van die actie. Maar dat is kennelijk te veel gevraagd. Dus blijft alles bij het oude en is de inwoner uitgeleverd aan de willekeur van een paar bedrijven.

(Bewoner Willem de Bijelaan Voorburg)

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter