Nieuws
Voortgang plannen nieuwbouw Maartens College

Het Maartens College heeft plannen voor nieuwbouw van de school in Voorburg. Er zijn al twee informatie-avonden voor de buurt gehouden. Een derde staat voor de deur.

Het gebouw van de school aan de Aart van der Leeuwkade is aan vernieuwing toe. Om te kijken op welke manier dit vorm kan krijgen, is architectenbureau Rothuizen in opdracht van schoolbestuur Scholengroep Spinoza en gemeente bezig een zogenoemde massastudie uit te voeren. Dit is een onderzoek waarin aan de hand van verschillende varianten wordt gekeken op welke manier vernieuwing van het schoolgebouw zou kunnen worden ingepast op de locatie.

In mei 2022 is de eerste informatieavond georganiseerd, waarbij input vanuit de buren van de school is opgehaald. In november 2022 was een tweede bijeenkomst. Toen werd een tussenstand van het onderzoek gepresenteerd en is men met de aanwezige omwonenden in gesprek gegaan over de resultaten van het onderzoek op dat moment. De input van die avond is in de afgelopen periode in de massastudie verwerkt.

Tijdens de derde bijeenkomst willen de plannenmakers in gesprek gaan over de verder uitgewerkte scenario’s, voordat ze de studie afronden en er besluitvorming plaatsvindt over een voorkeursscenario. Die informatiebijeenkomst is op dinsdag 14 februari 2023 van 19.30 uur tot 21.00 uur, locatie: Sint-Maartenscollege. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar nieuwbouw@st-maartenscollege.nl

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter