Nieuws
Wethouder gaf onjuiste informatie

Wethouder Bianca Bremer (GBLV) heeft de gemeenteraad niet ‘conform de akte’, zoals zij zelf heeft beweerd, geïnformeerd over de grondverkoop voor het Diaconessenhuis in Voorburg-West. Dat blijkt uit de verkoopakte die Vlietnieuws heeft ingezien.

De wethouder heeft beweerd dat de Reinder de Graaf Groep (RdGG) het eigendom van het betrokken perceel in 1956 van de gemeente Leidschendam-Voorburg heeft gekocht voor ƒ 284 550,-.

Ook stelde zij dat bij de eigendomsoverdracht geen afspraken zijn vastgelegd in de eigendomsakte, welke gelden bij een overdracht van dit perceel terug aan de gemeente. ‘Evenmin is daarin een eerste recht van koop of iets dergelijks voor de gemeente opgenomen. De akte omvat wel een toestemmingsvereiste van de gemeente bij doorverkoop van niet-bebouwde grond en bij een wijziging van de bestemming’.

De akte dateert van 6 april 1956. Destijds verkocht de burgemeester van Voorburg, J.W. Noteboom, een stuk grond nabij het Westeinde, aan het dagelijks bestuur van de Stichting Diaconesseninrichting. Voorburg had de grond bij een veiling op 17 mei 1938 verworven. Het ging om 47.420 vierkante meter.

In de akte staat dat het terrein uitsluitend gebruikt mag worden voor de bouw van een ziekenhuis en de daarbij bijbehorende en daarvoor nodige gebouwen, met name een kerk of kapel, ambtswoningen ten behoeve van het ziekenhuis, woning van de geneesheer-directeur en portierswoning.

Zonder toestemming van B&W zal hetgeen dat op de grond zal zijn gebouwd niet aan zijn oorspronkelijke bestemming mogen worden onttrokken, zo meldt de akte. Op overtreding van die bepaling staat een boete gelijk aan 40 procent van de koopsom. Bij het niet tijdig of niet volledig naleven van deze bepaling is die boete 10 procent van de koopsom.

Bij een eventuele vervreemding van de grond, hetzij in zijn geheel hetzij voor een deel, geldt eveneens dat toestemming van B&W nodig is. Tevens gelden de boetebepalingen. Dat alles geldt ook voor de bestemming van de grond.

De akte is opgemaakt door de Voorburgse notaris A.A.J. van Wieringen. Uit het stuk blijkt ook dat de gemeenteraad van Voorburg op 28 september 1955 al akkoord ging, Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland op 8 november 1955.

In een reactie laat een woordvoerster van de wethouder weten: ‘De wethouder refereerde aan de eigendomsakte die bij de grondverwerving door één van de rechtsvoorgangers van de Reinier de Graafgroep is opgesteld. Het klopt dat de RdGG in 1996 werd opgericht en de gemeente Leidschendam-Voorburg per 1 januari 2002. Het is daarom logisch dat niet deze namen op de akte uit 1956 zijn terug te vinden. Omdat de wethouder in haar toelichting uitgaat van de huidige betrokken partijen, zijn die bij naam genoemd’.

‘Zoals aangegeven was de grondoverdracht in 1956. Bij de fusie (tussen Diaconessenhuis Voorburg en Reinier de Graaf Gasthuis Delft in 1995, red.) zijn de eigendommen van Stichting Diaconesseninrichting en Reinier de Graaf Stichting (dus inclusief het perceel met het Diaconessenhuis) overgegaan naar Stichting Reinier de Graaf Groep. Het Kadaster verwerkt zo’n fusie met een wijziging van de tenaamstelling. En daarom staat dat perceel nu op naam van Stichting Reinier de Graaf Groep’.

In een notariële verklaring van 17 juni 1996 is vastgelegd dat ‘registergoederen’ van de Stichting Diaconesseninrichting en Reinier de Graaf stichting vanaf die dag gewijzigd worden in Reinier de Graaf Groep.

Overigens meldt het Kadaster dat het bij de grond van de Reinier de Graaf Groep gaat om 30.431 vierkante meter; 17.000 vierkante meter minder dan in de akte uit 1956 staat. Wat er met de ontbrekende 17.000 vierkante meter is gebeurd, is vooralsnog onbekend.

 

 

 

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter