Nieuws
Heuvelweg Leidschendam: niet meer linksaf naar Mall

Automobilisten op de Heuvelweg in Leidschendam mogen niet meer linksaf Lavendel op. Dat hebben B&W bekend gemaakt. De strook voor links af slaan wordt opgeheven. Dat treft ook bewoners van Via Verdi.

De strook voor links af is nu voorzien van een betonnen wand. Dit om te voorkomen dat automobilisten die eigenlijk rechtdoor willen naar de N14 er gebruik van maken om filevorming te omzeilen. En zo een gevaar vormen voor overstekende voetgangers en fietsers.

B&W: ‘Vooruitlopend op de verdere besluitvorming over de ondertunneling van de N14 wil de gemeente de rijstrookindeling op de Heuvelweg vanaf de Weigelia naar de N14 herschikken, namelijk tot twee doorgaande rijstroken en één gecombineerde rechtdoor/rechtsaf. Hiermee komt de linksafstrook te vervallen’

‘Dit zal de doorstroming op de Heuvelweg vanaf de parkeergarages naar de N14 aanzienlijk verbeteren, omdat de belangrijkste bottleneck uit de verkeersstroom wordt gehaald en er een logische doorgang naar alle beschikbare wegvakken van het kruispunt Heuvelweg – N14 ontstaat.

De verbetering van de doorstroming op de Heuvelweg wordt door deze verbreding enkel bereikt als je komend vanaf de Weigelia niet meer linksaf de Lavendel op kunt rijden’.

B&W claimen dat er drie alternatieve routes zijn voor automobilisten die vanaf de Heuvelweg toch Lavendel in moeten rijden, bijvoorbeeld om de woningen aan de Via Verdi te bereiken:

= Heuvelweg, rechtsaf Sperwerlaan, linksaf Goudplevierlaan, linksaf IJsvogellaan, oversteken naar de Lavendel,

= Heuvelweg, rechtsaf IJsvogellaan, U-bocht ter hoogte van Ransuillaan, oversteken naar de Lavendel.

= Heuvelweg, linksaf Banninglaan, rechtsaf Noordsingel, rechtsaf Parktunnel, rechtsaf Heuvelweg, rechtsaf Lavendel.

‘Wegens de huidige drukte op het kruispunt is gebleken dat regelmatig verkeersregels worden geschonden. De gemeente acht het daarom noodzakelijk om, naast het verwijderen van de linksafstrook en het aanpassen van de weginrichting, tevens een gebod in te stellen voor rechtdoor en rechtsaf, zodat extra wordt benadrukt dat links afslaan hier is verboden’.

De politie is met alle maatregelen akkoord gegaan. Wat de bewoners van Via Verdi en de wijk De Zijde/Veurse Hout (meer verkeer door de straten) ervan vinden is onbekend.

 

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter