Nieuws
Sociaal Kompas voor strijd tegen discriminatie

De gemeente kent geen losstaand beleid tegen discriminatie noch een alomvattend beleidsdocument. Bepalingen in het Sociaal Kompas zijn richtinggevend. Dat heeft wethouder Astrid van Eekelen het D66-gemeenteraadslid Lisa Vogelaar laten weten in antwoorden op vragen. Vogelaar stelde de vragen naar aanleiding van berichten dat tweederde van alle gemeenten geen beleid heeft tegen discriminatie.

‘De gemeente heeft geen losstaand beleid, maar de gemeente heeft het beleid rondom antidiscriminatie in het Sociaal Kompas opgenomen’, aldus Van Eekelen. ‘De gemeente vindt het belangrijk dat iedereen moet kunnen participeren naar vermogen. De gemeente focust op het tegengaan van discriminatie op het gebied van geslacht, leeftijd, geaardheid, geestelijke en/of fysieke belemmering, religie of afkomst’.

‘Vanuit het Sociale Kompas is de doelstelling van de gemeente dat er ruimte is voor verschillen. De gemeente streeft er naar om voor al haar inwoners een solidaire en inclusieve gemeente te zijn. Dit wordt daarom meegenomen in de werkwijze binnen het sociaal domein. Binnen de subsidietafel Betrokken en Inclusief wordt de wettelijke taak uitgevoerd door Stichting Inclusie en Discriminatiebestrijding’.

‘Het doel voor komende twee jaar is dat (nog) meer inwoners het Meldpunt discriminatie vinden. Daarnaast heeft de tafel als doel dat ‘inwoners meer begripvol en tolerant zijn naar de doelgroepen met een verhoogd risico op kwetsbaarheid. De subsidietafel kijkt daarom samen waar rondom het thema ‘inclusie’ extra inzet op gepleegd moet worden en dit resulteert in een aantal aanvullende activiteiten via de subsidietafel, zoals de inzet van COC Haaglanden, voorlichting op scholen of een roze plus soos. Verder heeft de gemeente een meerjarenplan LHBTQI+, deze wordt dit jaar geupdate’.

Van Eekelen stelt dat de Handreiking Antidiscriminatiebeleid voor gemeenten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken niet wordt gebruikt. Waarom niet, geeft zij niet aan.

Het Sociaal Kompas omschrijft de gemeente aldus: ‘Hoe kunnen we inwoners het beste ondersteunen en samen bouwen aan een samenleving waarin iedereen meetelt en kan meedoen? Dat staat beschreven in een beleidsdocument: het Sociaal Kompas’. Het kent vier hoofddoelen: Inwoners groeien gezond en veilig op en
kunnen zich maximaal ontwikkelen; Inwoners kunnen zo lang mogelijk regie over hun eigen leven houden en zelfstandig functioneren; Leidschendam-Voorburg is een solidaire en inclusieve gemeente; Inwoners die hulp nodig hebben krijgen de juiste hulp op tijd. Het Kompas bestaat sinds 2017.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter