Nieuws
SP roept aanhang op voor Vlietland-debat

De SP heeft de eigen aanhang opgeroepen vanavond naar de extra vergadering van de gemeenteraad over de bouw van 222 recreatiewoningen in natuur- en recreatiegebied Vlietland, te komen. Het beraad in de gemeenteraad vindt mede op verzoek van de SP plaats. Aanleiding vormt een brief van de Commissaris der Koning, Jaap Smit, waarin hij B&W terecht wees over informatie die aan de gemeenteraad was verstrekt. B&W claimden dat de provincie zou ingrijpen als de gemeenteraad het bouwplan zou afwijzen. Volgens Smit is daar geen sprake van.

‘Het spoeddebat vindt woensdag plaats in de raadzaal van Swaensteyn in Voorburg. We gaan inspreken namens het burgerinitiatief Vlietland en roepen iedereen die Vlietland een warm hart toedraagt op om erbij te zijn. Zo kunnen we samen onze boodschap voor het behoud van een groen en open Vlietland kracht bij te zetten’, aldus de SP.

Michiel van der Heiden, gemeenteraadslid van GroenLinks, heeft het ‘een schande’ genoemd dat het bouwplan nog serieus wordt overwogen. ‘Het is voor mij een grote teleurstelling dat het college van B&W, met al zijn groene ambities, hier niet voortvarend op handelt. Vlietlanden is een groot en onmisbaar deel in een biodiversiteitsstructuur die toch al heel moeilijk te vestigen is in deze regio. Daar moet dus niet af, maar bij’.

GroenLinks vindt dit recreatiepark ‘een slecht idee’, vanwege de lokale en regionale recreatiefunctie van Vlietlanden. ‘Het oorspronkelijke plan voor zo’n recreatiepark komt uit 2005. Sindsdien is er met de ontwikkeling niet veel gebeurd, maar met natuur en samenleving des te meer. We hoeven maar te denken aan de gevolgen voor de stikstofdepositie en wat dat betekent voor de ruimte voor Zuid-Hollandse boeren en onmisbare woningbouw om de woningzoekenden in onze regio uit de brand te helpen’.

‘De verstening van het groen – bodemleven, bomen, heesters en planten – heeft desastreuze gevolgen voor klimaatadaptatie: minder CO2- en fijnstofopname en negatieve gevolgen voor de biodiversiteit. Extra drukte en geluidsoverlast tast het leefgebied van dieren aan en de noodzakelijke bomenkap verkleint het natuurgebied nog verder dan door de wegenaanleg al is gebeurd’.

‘Tenslotte worden de recreatiemogelijkheden voor inwoners van de regio in en rondom het natuurgebied aanmerkelijk kleiner en op de nog wel beschikbare plekken zal het drukker worden door voornamelijk mensen van buiten de regio. Zoveel recreatiewoningen, gecombineerd met veel parkeerruimte, betekenen een enorm verlies van openbare ruimte. Ruimte die nu beschikbaar is voor inwoners van Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en andere gemeenten in de omgeving. Het is essentieel dat deze ruimte niet verder beperkt wordt’.

Eerder keerde de PvdA zich ook tegen het bouwplan; CDA en ChristenUnie steunden het verzoek om de extra vergadering van de gemeenteraad. Bij de coalitiepartijen VVD, GBLV en D66 heeft men zich tot nu toe niet publiekelijk uitgelaten. De tweede man van de GBLV-fractie in de gemeenteraad, Marien van Wijk, reageerde op twitter wel op de brief van Jaap Smit: ‘Het wordt er allemaal niet duidelijker op’.

De BurgerKrachtCentrale heeft B&W ondertussen opgeroepen met alle partijen in gesprek te gaan en gezamenlijk te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om Vlietland met een eigentijds oog voor de wezenlijk maatschappelijke wensen te ontwikkelen. ‘Helaas is er ondanks herhaaldelijke verzoeken nog steeds geen dialoog georganiseerd met alle betrokken partijen. Het excuus dat dit te veel tijd zou kosten is niet geldig omdat de vergunningen voor onder meer stikstof nog veel tijd zullen vragen’.

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter