Nieuws
Wethouder vriendjespolitiek verweten

Coen van Hoogdalem, PvdA-lid van de commissie omgeving uit de gemeenteraad, heeft wethouder Bianca Bremer (GBLV) vriendjespolitiek verweten bij haar relatie tot projectontwikkelaars. De wethouder noemde de opmerking ‘zeer ongepast’ en zei er ‘onpasselijk’ van te worden. Het raadslid maakte vervolgens excuses. Hij was ‘te persoonlijk’ geworden. Bremer: ‘Dit waardeer ik. Dank u zeer’.

De woordenwisseling vond plaats bij een debat over twee bouwplannen in de zogenoemde Duivenvoordecorridor (DVC): Noorthey (58 woningen) en het zogenoemde Schakelstuk (27 woningen). Noorthey ligt naast camping Noorthey, ter hoogte van de voetbalvelden. Het Schakelstuk ligt rondom Vlinders aan de Vliet en omvat ook het huidige GAMMA-terrein.

De ontwikkeling is gegund aan Veurse Horsten c.v. B&W gaven eerder publiekelijk aan dat men graag met die partij in zee wilde gaan. Daar was van geen enkele zijde bezwaar tegen gemaakt, stelde Bremer. De Veurse Horsten is van Schouten&De Jong Projectontwikkeling en BPD Bouwfonds.

De bouwplannen stuitten op de nodige kritiek. Zo werd vrijwel algemeen gevraagd waar de sociale en middeldure woningen in de bouwplannen zijn gebleven die de gemeente toch zo graag wil realiseren: 30 procent sociaal, 20 procent middelduur. Vraagtekens werden geplaatst bij het zogenoemde carré dat in het plan Noorthey is opgenomen, bijgenaamd ‘de bunker’. Dat wordt als te massief, te grijs en niet passend beschouwd.

Naar aanleiding van kritiek van omwonenden kwam de vraag op tafel hoe de participatie bij het plan eigenlijk is verlopen. Er werd op gewezen dat de nieuwe huizen in het plan Noorthey te dicht op de camping komen te staan. Daar zal men ook last hebben van auto’s van toekomstige bewoners. Er wordt gevreesd voor de mogelijkheden voor de camping om nog te kunnen groeien. Diezelfde opmerking werd ten aanzien van Vlinders aan de Vloet gemaakt; moet dat bedrijf straks niet weg?

De wethouder beloofde de bouwplannen nogmaals te zullen presenteren tijdens een zogenoemde ‘beeldvorming’ met gemeenteraadsleden. Verder verwees zij naar het Pact van Duivenvoorde uit 2006 waarin bindend is vastgelegd dat er gebouwd gaat worden, en ook hoeveel.

Bremer erkende dat er geen sociale of middeldure woningen in de plannen zitten. Dat komt omdat de bouwplannen al dateren van voor de tijd dat de gemeente die beleidsregel ging hanteren. Wel zei ze haar ‘stinkende best’ te gaan doen vijf goedkopere woningen te laten realiseren in een toekomstig bouwproject in hetzelfde gebied. Zij gaf ook toen dat het bij de bouw om ‘exclusieve’ woningen gaat. Als er gekozen was voor kleine en goedkope woningen had de gemeente ‘dik verlies’ op de bouwplannen geleden, stelde Bremer. ‘Winst maken hoeft niet maar we willen wel rond de nul uit komen’, zei ze.

Het carré zal nog worden aangepast, liet Bremer weten, net als de weg daar omheen. De afstand tussen woningen en camping is 15 meter. Daardoor wordt de camping niet in de ontwikkeling belemmerd, beweerde de wethouder. Pas als de eigenaar van Vlinders aan de Vliet ermee stopt wordt bekeken of dat stuk grond ook bij de ontwikkeling wordt betrokken.

De woordvoerders van vrijwel alle fracties gaven aan nader beraad in eigen kring te willen. Daarna moet een overleg in de voltallige gemeenteraad volgen. (illustratieve foto)

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter