Nieuws
Lessen burgerparticipatie meenemen

Voorafgaand aan de start van een burgerparticipatie moet duidelijk worden gemaakt wie er aan deel mogen nemen en wat de inzet is. Bij projecten die effecten hebben over de gemeentegrens heen moeten ook inwoners uit de andere gemeente betrokken worden. Na afloop van de participatie moeten alle betrokkenen informatie krijgen over wat er gedaan is met hun inbreng en welke afwegingen er zijn geweest om er al dan niet iets mee te doen.

Dat heeft wethouder Marcel Belt de gemeenteraad bericht naar aanleiding van een onderzoek dat de Rekenkamercommissie deed over de inspraak bij de Lokale energie strategie (energie omwenteling, weg van fossiele brandstoffen). Onderzoek leerde dat de participatie daarbij niet bijdroeg tot steun voor de inhoud van het plan; niet tot tevredenheid over het proces; niet tot meer invloed op de besluitvorming; niet tot een grotere betrokkenheid; niet tot meer begrip en vertrouwen; niet tot een zorgvuldige afweging van belangen; niet tot inzicht hoe er is omgegaan met de gegeven mening.

Belt wil later dit jaar komen met een participatie verordening. Het opstellen daarvan zal gebeuren met inbreng van burgers maar ook bijvoorbeeld de gemeenteraad.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter