Nieuws
Verkeersveiligheid niet snel te verbeteren

De verkeersveiligheid in de gemeente valt niet vandaag of morgen te regelen. Bovendien zullen er prioriteiten gesteld moeten worden. Niet alles kan tegelijk. Daarbij speelt ook het gebrek aan ambtenaren een rol.

Dat heeft wethouder Jeffrey Keus een commissie uit de gemeenteraad bericht. Na de zomer wil hij met een plan verkeersveiligheid komen. In dat plan komen zaken als infrastructurele maatregelen, verkeerseducatie, gedrag van verkeersdeelnemers en handhaving van verkeersregels aan bod.

Keus voorspelde een toename van verkeer, ook langzaam verkeer. De infrastructuur groeit niet in dat tempo mee. Er zal dus bepaald moeten worden wie voorrang krijgen bij te nemen maatregelen: voetgangers, fietsers, automobilisten, jongeren, ouderen.

De wethouder stelde dat het ook om een sociaal probleem gaat – mensen die thuis blijven omdat ze zich in het verkeer niet meer veilig voelen – alsmede aan maatschappelijk probleem: het hufterige gedrag van verkeersdeelnemers.

Bij de handhaving spelen tekorten aan politiemensen en bijzondere opsporingsambtenaren (boa’s) een rol.

Het was de bedoeling dat gemeenteraadsleden suggesties deden voor het plan verkeersveiligheid. Die kwamen er echter niet ook al omdat er op 10 januari al een beraad is geweest met ambtenaren alwaar de diverse politieke partijen hun denkbeelden al hebben geuit.

In de vergadering presenteerde VVD-gemeenteraadslid Rick de Klerk een Actieboek verkeersveiligheid. Daarin staan 60 meldingen van onveilige situaties die bij de VVD binnen zijn gekomen via een speciaal door de partij ingericht meldpunt. Dat startte na de zomervakantie 2022.

De Klerk: ,,Ik ben bij de inwoners langsgegaan om ter plekke met hen de situatie te bekijken. Diverse meldingen heb ik direct met de wethouder besproken en op verschillende plekken is al actie ondernomen waardoor Leidschendam-Voorburg alweer wat verkeersveiliger is geworden. Voor de VVD is dit pas het begin. Het verkeersveiligheidsplan zal rond de zomer naar de gemeenteraad komen. Wij blijven aandacht vragen voor de verkeersveiligheid en zullen zorgen dat onze bevindingen een plek in de plannen krijgen.”

Een door de gemeente opgezette ‘wijkprikker’, waarop inwoners in januari verkeersonveilige situaties op de gemeentelijke kaart konden zetten, heeft 1441 reacties opgeleverd. De informatie wordt geanalyseerd, op prioriteit gerangschikt en gebruikt voor het verkeersveiligheidsplan. (illustratieve foto)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter