Mening
Blog: Nachtkaars

Er werd uitgekeken naar de extra vergadering van de gemeenteraad, woensdagavond, over de toekomst van natuur- en recreatiegebied Vlietland. Door voor- en tegenstanders van de bouw van 222 recreatiewoningen in dat gebied, binnen en buiten de politiek. Het beraad ging echter uit als de bekende nachtkaars.

Woordvoerders van de oppositiepartijen PvdA, SP, CDA, GroenLinks en SP zetten hoog in. Zij eisten tekst en uitleg van verantwoordelijk wethouder Bianca Bremer over haar informatievoorziening aan de gemeenteraad over het bouwplan. Dit nu de Commissaris der Koning, Jaap Smit, die inlichtingen, daar waar het de provinciale rol betrof, als onjuist bestempelde.

De ene na de andere vraag werd richting Bremer afgevuurd. Met als conclusie: zo kunnen we niet werken, het vertrouwen in de politiek is geschaad, er moet een onafhankelijk derde – een jurist – nog maar eens naar het hele dossier gaan kijken. Een zogenoemde second opinion.

Men concludeerde niet dat de GBLV-bestuurder de gemeenteraad onjuist had geïnformeerd. Haar opstappen werd niet gevraagd. Er kwam geen motie van treurnis, afkeuring of wantrouwen. Ook niet toen Bremer alle vragen die gesteld waren gewoon negeerde in haar bijdrage aan het debat. Geen enkel concreet antwoord. Dat werd verbaal ‘betreurd’ zijdens de oppositie, maar daar bleef het bij.

Een zwaktebod. Net zo zwak als de inbreng vanuit de coalitiepartijen VVD, GBLV en D66. Daar deed men net alsof de neus bloedde. Mevrouw Bremer had toch alles keurig uitgelegd dus waarover werd nu al die drukte gemaakt, was de houding.

Het was dat D66-gemeenteraadslid Alexander Hielkema namens zijn partij aangaf dat men ook daar wel voelde voor een second opinion. Daarmee was er een meerderheid in de gemeenteraad. Nadat mevrouw Bremer eveneens duidelijk maakte er geen bezwaar tegen te hebben, gingen VVD en GBLV ook mee.

Second opinion klinkt mooi, maar waar gaat die nu over?

Burgerinitiatief Vlietland stelde vorig jaar aan de gemeenteraad voor een wijziging van het bestemmingsplan waardoor de recreatiewoningen in Vlietland er als laagbouw kunnen komen, niet te behandelen. In plaats daarvan zou een zogenoemd ‘voorbereidingsbesluit’ genomen moeten worden waardoor alle ontwikkelingen in het gebied als het ware on hold worden gezet. Vervolgens zou er een burgerparticipatie opgezet moeten worden over plannen voor Vlietland. Op basis daarvan zou het tot een herziening van het totale bestemmingsplan moeten komen.

B&W keerden zich op basis van een ambtelijk advies, afgestemd met de huisadvocaat van de gemeente, tegen dat voorstel. ‘Zet niets on hold, neem geen voorbereidingsbesluit, participatie kan alleen over de inrichting van het gebied gaan’, luidde het devies.

Of, zoals in de ambtelijke notitie stond: ‘Het voldoen aan het verzoek van het Burgerinitiatief brengt, gelet op de rechtsverhouding tussen de gemeente en de ontwikkelaars, de stand van zaken van de lopende bestemmingsplanprocedure, de vigerende beleidskaders en de positie van de provincie Zuid-Holland aanzienlijke juridische -, financiële en afbreukrisico’s met zich mee’.

In de second opinion mag een ‘onafhankelijk jurist’ gaan opschrijven of zulks juist is of niet, dan wel genuanceerd moet worden. Met dat stuk in de hand moet de gemeenteraad dan gaan oordelen over het bouwplan.

Probleem: de onafhankelijk jurist moet wel exact hetzelfde gevraagd worden als de gemeentelijke ambtenaren van de huisadvocaat bespraken. Anders moeten straks appels met peren worden vergeleken. Punt 2: alle fracties in de gemeenteraad moeten akkoord gaan met de verwoording van de opdracht. En ze gaan de ‘onafhankelijk jurist’ kritisch volgen. Punt 3) Wie is echt onafhankelijk?

Punt 4) Betekent onafhankelijk niet meteen het hebben van een eigen mening die dus vermoedelijk anders zal zijn dan die van gemeenteambtenaren / de gemeentelijke advocaat? Met andere woorden: de kans is groot dat er straks nog een stuk op de stapel ligt dat de verwarring alleen maar groter maakt.

Wanneer dat ‘straks’ is, is ook nog een punt. B&W willen de wijziging van het bestemmingsplan tussen 1 april en 1 juli bij de gemeenteraad indienen. Behandeling zal dan pas in het najaar volgen, mits de second opinion en dan ligt.

Kortom: het debat van woensdagavond heeft alleen gezorgd voor stoom afblazen bij de oppositie. Knopen werden niet doorgehakt; in het hele proces is geen inhoudelijke wijziging gekomen. ‘We gaan nu de goede kant op’, concludeerde de wethouder triomfantelijk.

De ogen richten zich nu op Provinciale Staten (PS). Ook daar broeit het rond Vlietland (eigendom van de provincie). De woorden ‘second opinion’ vallen er eveneens. Stel dat die er komt. Met weer andere conclusies… Mogelijk op grond van andere vragen…

En dat alles voor een bouwplan uit 2005, gebaseerd op onderzoek in de 80’er en 90’er jaren. Totaal andere tijden. Die nachtkaars kan nu wel uit.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter