Nieuws
Oneigenlijk grondgebruik: geen opbrengst

De actie die de gemeente medio 2016 startte om oneigenlijk gebruik van gemeentegrond door inwoners en/of bedrijven op te sporen, heeft in financiële zin niets voor de gemeente opgeleverd. Dat blijkt uit een brief van wethouder Philip van Veller (financiën) aan de gemeenteraad. Het project, bekend als Project Snippergroen, wordt op 1 mei gestopt.

Van Veller meldt dat 1350 inwoners een brief hebben gehad over het oneigenlijk gebruik van gemeentegrond, bijvoorbeeld om hun tuin of erf mee te vergroten. In 55 procent van de gevallen bleek dat ook zo te zijn. Betrokkenen konden de grond ‘leeg’ weer aan de gemeente terugleveren, van de gemeente huren of kopen. In dat laatste geval gold een gereduceerde prijs.

De wethouder schrijft nu dat het nooit de bedoeling was winst te maken op het project. Er is dan ook geen analyse gemaakt van kosten en baten. Voorgangers van Van Veller voorspelden tonnen extra inkomsten voor de gemeente. Dat was echter buiten de kosten gerekend van externe bureaus die de Project Snippergroen moesten uitvoeren, inzet van ambtenaren en kosten van juridische procedures.

Na 1 mei worden alleen nog lopende gevallen afgehandeld. Dat moet voor 1 januari 2024 klaar zijn.

Als conclusie meldt Van Veller dat oneigenlijk grondgebruik niet altijd volledig is te voorkomen. ‘Maar de gemeente zal met behulp van handhaving en de toezicht van wijkbeheerders zoveel mogelijk proberen oneigenlijke situaties op te merken en hier meteen een melding van maken. Bij het aanbieden van het nieuwe gronduitgiftebeleid wordt een voorstel gedaan om te voorkomen dat in de toekomst opnieuw een project Snippergroen van deze omvang moet worden gestart’.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter