Nieuws
Wijzigingen gewraakte jongerenflat mogelijk

Er zijn nog veranderingen aan de jongerenflat die op Vlietweg 3 Leidschendam moet komen, mogelijk. Dat heeft de 1828Groep, initiatiefnemer, laten weten aan omwonenden en andere belangstellenden. Men is, aldus de 1828Groep ‘nog aan het ontwerpen’.

‘Het schetsontwerp wat er nu ligt, is een vertrekpunt gebaseerd op de kaders van gemeente en ontwikkelaar. Nu zijn en gaan we met de buurt in gesprek, onder andere in een klankbordgroep. De zorgen en bezwaren maken we inzichtelijk tijdens de participatie, zodat we kunnen kijken hoe we daar zo goed mogelijk mee kunnen omgaan’.

Bij omwonenden bestaan grote bezwaren tegen het gebouw: te hoog, te groot, zorgt voor parkeerproblemen, extra verkeer in de buurt, overlast door de bewoners.

De 1828Groep spreekt tegen dat het gebouw 18,5 meter hoog wordt, zoals omwonenden beweren. Het lage deel wordt 13 meter hoog, het hoge 16 meter. Laagbouw aan de kant van de Vliet en hoogbouw aan de achterkant ziet de 1828Groep niet zitten: ‘We hebben dit scenario onderzocht; vanuit stedenbouwkundig oogpunt geniet het de voorkeur om met helderdere, eenduidige volumes te werken, zoals de omliggende gebouwen’.

Wat het parkeren betreft houdt de 1828Groep vast aan het voorspelde lage autobezit van de jongeren die in de flat moeten gaan wonen. ‘De landelijke data waar de rapportage op is gebaseerd, zijn gestoeld op feiten die voortkomen uit tal van onafhankelijke onderzoeken. Daarbij zit de gemeente qua autobezit ook op het gemiddelde ten opzichte van de landelijke cijfers. Er is geen reden, waarom dit voor jongeren in Leidschendam anders zou zijn’.

Inzake parkeeroverlast acht de 1828Groep zich niet verantwoordelijk ‘voor het oplossen van bestaande parkeerdruk, maar mag deze niet verergeren’. Wat de aanpak van die overlast aangaat stelt de initiatiefnemer: ‘Een blauwe zone is op dit moment het enige mogelijke instrument voor regulering in de gemeente. Hoewel dat beperkingen heeft, geeft het wel mogelijkheden om (lang)parkeerders van buiten te weren’.

Aan de werkruimten in de flat kan niet getornd worden; die zijn een eis van de gemeente.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter